« Najít podobné dokumenty

Město Žamberk - OOP Přechodná úprava provozu v ulici Macharova a Chelčického Žamberk

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žamberk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK
odbor správní a dopravy
<br> Nádražní 833,564 01 Žamberk
<br>
<br> Č.j <.>,spisová značka: MUZBK-22140/2021,MUZBK-19241/2021/03
<br>
<br>
<br>
<br> Spis.skart.znak,lhůta: 280.3.2 S5
Počet listů/příloh/listů příloh: 4/1/1
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXXXXXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: d.vaskova@zamberk.eu
ID datové schránky: ia9b3gu
<br> Datum: 22.07.2021
<br> *
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
Městský úřad Žamberk,odbor správní a dopravy (dále jen "správní orgán") jako příslušný
správní úřad dle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),a dle
ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) na základě žádosti,kterou podala společnost PSK,s.r.o.CHOCEŇ,IČO
63220369,T.N.Kautníka 165,565 01 Choceň dne 30.06.2021 a po předchozím písemném
vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,Krajského ředitelství policie Pardubického kraje <,>
Územního odboru Ústí nad Orlicí,Dopravního inspektorátu v Ústí nad Orlicí,vydaného pod č.j.:
KRPE-42971-1/ČJ-2021-171106 ze dne 15.06.2021
<br> s t a n o v u j e
<br> v souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích přechodnou
úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> na místních komunikacích ulice Macharova a Chelčického v Žamberku z důvodu jejich
rekonstrukce
<br> Dopravní značení bude umístěno dle přiložené situace dopravního značení <.>
<br>
Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky
<br> Velikost dopravních značek: základní rozměrová řada
<br> Provedení dopravních značek: retroreflexní
<br> Zodpovědná osoba: XXXXXXXXX XXXXXX,JAST s.r.o.Doudleby nad Orlicí,tel.: 7...
bez názvu
Dopravní omezení na MK ul.Macharova,Chelčického v Žamberku
úprava komunikace.ýplná uzavírka
<br> 'SOVO náleží
<br> úplná uzavírka
<br> VkéKO
<br> m
<br> P-r!í'?yl4.Ik ' £?
;,rnP lc;000850ó!
<br> ----- —j0u0503I <.>
<br> ÍHcJTci
<br> MĚSTO 3
ŽAM#€RK
<br> O'*
<br> ^rb,%

Načteno

edesky.cz/d/4777760

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žamberk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz