« Najít podobné dokumenty

Praha 15 - Přehled usnesení 65. RMČ ze dne 21. 7. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 15.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přehled usnesení 65. RMČ ze dne 21. 7. 2021
R—1204 R-1205 ' R—1206 R-1207 R-1208 R-1209 R—121O R-1211 „ R-1212 R-1213 Rli'1214 R-1215 R—1216 R—1217 R—1218 úňm máma-aká čás“ PRAHA 15 Vyvěšeno dne: Přehled usnesení 65.RMČ/JŽDÁ// JRDĚJZ/ ze dne 21.7.2021 Fandové čínyď'z Řoěatliatů: %.Smjmum dna: Dodatek č.1 ke Smlouvě o umístění technického zařízgnj na sběr 54 další zpracování dat pro osobní doklady vydávané v působnostl Munsterstva vnltra' Prodej pozemků parc.č.2610/8 & 2610/9,vše k.ú.Hostivař,(ulice K Pérovně) Záměr prodeje pozemku parc.č.“**/*,k.ú.Hostivař,(ulice **********) Smlouva o nájmu částí pozemků arc.č.2662/1,2663/1,504/11,467,468,504/65,504/11,504/12,501,1740 88,1740/79,1740/75,1740/72,1470/70 & 1761/392,Vše k.ú.Hostivař (ul.Pražská,Azalková & okolí) Havarijní oprava betonové dlažby pod tělocvičnami ZŠ Hostivař K návrhu na stanoviska k XXX etkoprávním úkonům k pozemkům ve Vlastnictví HMP,k.ú.Hostivař Rozpočtová opatření K návrhu na zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Pořízení osobního automobilu pro potřeby MC Praha 15“ K návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Nákup herního prvku na dětské hřiště U Vodníka (areal Turínská)“ K návrhu na vypságí veřejné zakázk malého rozsahu s názvem „Světelná Vánoční Výzdoba MC Praha 15 na obdo í 2021/2022 “ Smlouva o pojištění majetku & odpošfědnosti - dodatek č.2 Zpráva o obsahu stížnosti & petic ve„ věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu podaných orgánům MC Praha 15 za I.pololetí 2021 Souhlas pronajímatele s podnájmem části předmětu nájmu třetí osobě,pozemek parc.č.601/198,k.“ú.Horní Měcholupy (fotbalové hřiště V SA Turínská) K návrhu na vypsání VZMR _na služby s názvem „Studie proveditelnosti: Rekonstrukce prostoru železmční zastávky Horní Měcholupy & okolního územního pásu“ K návrhu na nákup herního prvku lanová pyramida na dětské hřiště U beránka (vnitroblok Livornská - Milánská) Usnesení k projednávaným bodům jsou k nahlédnutí v: Internetu — na webových stránkách MC Praha 15 —,Wwprahal 5.cz/volene-organy/rada-mc/u...

Načteno

edesky.cz/d/4777473

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 15      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz