« Najít podobné dokumenty

Město Benešov - Úřad pro zastupování ve věcech majetkových Benešov, AUKČNÍ VYHLÁŠKA na prodej pozemku v kat. území Chlístov u Benešova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Benešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

celé znění dokumentu
ll
<br> evidenční číslo “z) logy/l vyvěšeno dne: 22 '07' 2021
<br> lnmmnmmmmmummummmummlmnmmm swmmme
<br> 4529/SBN/2021-SBNM
<br>._ Ve stejném období obsah zveřejněn Čl" UZSVM/SBNI4056/2021—SBNM způsobem umožňujícím dálkový příletu:/)%!f
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA ?“
<br> Elektronická aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-lí stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách
<br> www.nabidkama'|etku.cz <.>
<br> |.Termín konání elektronické aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabídkama'|etku.cz <.>
<br> Začátek elektronické aukce se stanovuje na den 11.8.2021 ve 13:30 hod.Konec elektronické aukce se stanovuje na den 13.8.2021 ve 13:30 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Benešov,se sídlem Poštovní 2079,256 01 Benešov
<br> Kontaktní osobou je XXXXXXXX XXXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-maíl: katerina.hrubantova©uzsvm.cz
<br> Il.Podmínky účasti v elektronické aukci
<br> Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 1.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Cl.5 odst.2 písm.c) Aukčniho řádu,a to ve výši 2.480,00 Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-2220111/0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 10.8.2021.Jako variabilní symbol
<br> a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zas...

Načteno

edesky.cz/d/4776983

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Benešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz