« Najít podobné dokumenty

Město Benešov - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - ,,Vodovod Božkovice"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Benešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Celé znění dokumentu
www.benesov-city.cz
<br> IČO 002 31 401
<br> ČS a.s.Benešov,č.ú.: 19-0320035309/0800
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov
<br> tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz
<br> ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br>
ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/123598/2021/OVH
<br>
<br> SPIS.ZNAČKA: OVH/26967/2021/MAL
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXXXX – oprávněná úřední osoba
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: malecek@benesov-city.cz
<br> DATUM: 21.07.2021
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
<br> Město Bystřice,IČO 002 31 525,se sídlem Dr.E.Beneše 25,257 51 Bystřice (zastoupené starostou
Michalem Hodíkem),které zastupuje Vodohospodářský rozvoj a výstavba,a.s <.>,IČO 471 16 901,se sídlem
Nábřežní 4,150 56 Praha 5,zastoupený místopředsedkyní představenstva Ing.Šárkou Balšánkovou
a členem představenstva Ing.Janem Cihlářem (dále jen „stavebník“) podalo 05.05.2021 u Odboru životního
prostředí MěÚ Benešov žádost o povolení stavby „Vodovod Božkovice – připojení obce na Přivaděč pitné
vody Benešov - Sedlčany“ (dále jen „stavba“).Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.Žádost
byla stavebníkem doplněna a zkompletována 02.07.2021 <.>
<br> Základní údaje o stavbě:
<br> Druh vodního díla: vodovodní řad podle ustanovení § 55 odst.1 písm.c) zákona č.254/2001 Sb.<,>
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)
Účel: zásobování obyvatel části obce Božkovice pitnou vodou
Umístění stavby: pozemky parc.č.180/5,1203/1,180/19,180/7,180/9,180/12,1206/2,16,267/13 <,>
267/12,267/11,233,1208,268/7,1274/3,271/1,273,180/11,1209/1,350/21,350/68,350/66,347/1
v k.ú.Božkovice,část obce Božkovice,město Bystřice,kraj Středočeský
Orientační souřadnice umístění S-JTSK: začátek Y: 735211.25 X: 1088318.27
konec Y: 734294.39 X: 1088823.97
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-03-1600-0-00
Vodní útvar povrch.vod: DVL_0710 Janovický potok od pramene po ústí do toku Sázava
Hydr...

Načteno

edesky.cz/d/4776982

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Benešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz