« Najít podobné dokumenty

Město Krnov - Město Krnov - Městský úřad Krnov - odbor investic a správy majetku města - Zveřejnění záměru pronájmu pozemku - p.č. 5143 v k. ú. Horní Předměstí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Město Krnov - Městský úřad Krnov - odbor investic a správy majetku města - Zveřejnění záměru pronájmu pozemku - p.č. 5143 v k. ú. Horní Předměstí
MĚSTO KRNOV
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1,794 01 KRNOV
<br>
<br>
<br> Naše čj.: KRNOOISM-60600/2021 bare
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> OISM-76712021-bare
<br> 254.3.4 S/10
<br> Městský úřad Krnov
<br>
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXX Bc <.>
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: rbares@mukrnov.cz
<br> Datum: 21.07.2021
<br>
<br> 1 / 1
<br>
<br> IČ: 296139,DIČ: CZ00296139
Telefon: 554 697 111,fax: 554 610 418,e-mail: epodatelna@mukrnov.cz,ID DS: ndgbdc9,www.krnov.cz
<br>
<br> Dle §39 zákona o obcích č.128/2000 Sb.v platném znění,město Krnov
<br> zveřejňuje záměr pronájmu pozemku s využitím jako zahradu
<br> k nepodnikatelským účelům parc.č.5143 v k.ú.Krnov - Horní Předměstí,obec
<br> Krnov,o výměře ca 803 m2.A záměr pronájmu pozemku pod stavbou
<br> dočasného charakteru parc.č.5142 v k.ú.Krnov - Horní Předměstí,obec
<br> Krnov,o výměře ca 65 m2.Výše nájemného bude stanovena dle Opatření obce
<br> č.2/2011 pro pronajímání pozemků ve vlastnictví Města Krnova <.>
<br>
<br> Zveřejněno na ÚD od 22.7.2021 do 11.8.2021 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2021-07-21T16:03:00+0200
<br>
2021-07-21T14:03:05+0000
pečeť úřadu

Načteno

edesky.cz/d/4776969


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz