« Najít podobné dokumenty

Obec Bernartice - Výzva na podání žádostí o půjčku z FRB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bernartice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021-07-16-frb-vyhlaseni-a-tiskopis-zadosti.doc
MĚSTYS BERNARTICE - ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE
<br> vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky
<br> z Fondu rozvoje bydlení <.>
<br> Žádosti o poskytnutí půjčky musí být podány v termínu
<br> 19.července – 23.srpna 2021
_____________________________
<br> na úřad městyse Bernartice,kde budou žádosti shromažďovány a následně,po uplynutí termínu,vyhodnoceny.Později podané žádosti nebudou do výběrového řízení zařazeny <.>
<br> Tiskopisy žádostí si může žadatel vyzvednout na úřadu městyse Bernartice ve shora uvedeném termínu vždy v pondělí a středu od 8.00 do 15.00 hodin,kde Vám bude poskytnuta i případná další informace,nebo na stránkách obce www.bernartice.cz
Podmínky výběrového řízení:
<br> 1.Předmětem výběrového řízení je poskytnutí půjčky z FRB <.>
<br> 2.Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba,která vlastní na území obce budovu pro trvalé bydlení a má na území obce trvalé bydliště <.>
<br> 3.Žádost musí být podána na předepsaném formuláři a to včetně příloh zde uvedených <.>
<br> 4.K žádostem nesprávným nebo neúplně vyplněným nebude přihlédnuto <.>
<br> 5.Žádost musí být podána nejpozději do 23.8.2021 - později podané přihlášky nebudou do výběrového řízení zařazeny
<br> 6.Při poskytování půjček bude přihlédnuto k poloze budovy v obci z pohledu urbanistického <.>
<br> 7.Žádost musí být podána v souladu s vnitřní směrnicí 1/2018 "O vytvoření a použití účelových prostředků FRB na území městyse Bernartice" <.>
<br> 8.Půjčky na rok 2019 budou poskytovány dle vnitřní směrnice do maximální výše 100 000,- Kč na jednoho žadatele a pouze na jeden z uvedených titulů <.>
<br> Za městys Bernartice: XXXXXXXX XXXXX
<br>
<br> starosta městyse
Ž Á D O S T
<br> o půjčku,dle vnitřní směrnice 1/2018 rady městyse Bernartice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území městyse Bernartice <.>
Žadatel:
<br> Jméno a příjmení.<.>.<.>.<.> ………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> r.č.:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> /.<.>.<.>
<br> IČO:.<...

Načteno

edesky.cz/d/4770358

Meta

Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bernartice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz