« Najít podobné dokumenty

Obec Županovice - 8. Zápis ze zasedání OZ dne 30.6.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Županovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

8. Zápis ze zasedání OZ dne 30.6.2021
OBEC ŽUPANOVICE
<br> Zápis č.8 ze zasedání zastupitelstva obce Županovice konaného dne 30.6.2021 od 18:00 hod.v zasedací místnosti OÚ Županovice
Přítomni : Starosta XXX XXXXXX XXXXXX,XXX XXXXX XXXXXXX,XXX XXXXXX XXXXXXXX,XXX XXXXX XXXXXX
paní XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Zastupitelstvo obce Županovice schvaluje následující program:
Program:
1.Schválení závěrečného účtu za rok 2020 spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2020
2.Schválení účetní závěrky za rok 2020
3.Příspěvek obci Stebno postižené tornádem
<br> 1.Zahájení zasedání
Starosta obce zahájil zasedání a přivítal přítomné
<br> 2.Schválení programu – Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program tak,jak byl navržen
Hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č.1/8/2021 bylo schváleno
<br> 3.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce Županovice schvaluje jako zapisovatele p.Buriana a jako ověřovatele p.Velebila a p.Skalického
Hlasování: PRO:5 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č.2/8/2021 bylo schváleno
4.Schválení závěrečného účtu za rok 2020 spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2020
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet za rok 2020 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2020 bez výhrad <.>
Hlasování: PRO:5 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č.3/8/2021 bylo schváleno
5.Schválení účetní závěrky za rok 2020
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Županovice schvaluje účetní závěrku za rok 2020
Hlasování: PRO:5 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č.4/8/2021 bylo schváleno
<br> 6.Příspěvek obci Stebno postižené tornádem dne 24.6.2021 <.>
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem obci Stebno ve výši 5000,-Kč
Hlasování: PRO:5 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0
Usnesení č.5/8/2021 bylo schváleno
<br>
<br> Zapsal: XXXXX XXXXXX
Ověřili: XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4760781

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Županovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz