« Najít podobné dokumenty

Obec Lichoceves - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lichoceves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 002679/2021/KUSK Stejnopis č <.>
<br> SpZn: SZ_042773/2020/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> SVAZEK OBCÍ "OD OKOŘE K VLTAVĚ"
IČ: 70822344
<br> za rok 2020
<br>
Přezkoumání hospodaření Svazek obcí "Od Okoře k Vltavě" za rok 2020 bylo zahájeno dne
<br> 27.07.2020 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného
<br> přezkoumávajícím orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br>  12.10.2020
 06.04.2021
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2020 - 31.12.2020
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Pražská 162
<br> 252 64 Velké Přílepy
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXXX
- kontroloři: XXXXXX XXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXX
<br> PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zástupkyně DSO: Věra Čermáková - předsedkyně svazku
<br> XXXXXX XXXXXXXXXXX - hlavní účetní <,>
<br> tajemnice svazku
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne X.X.XXXX pod č.j.088572/2020/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy...

Načteno

edesky.cz/d/4753048


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lichoceves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz