« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2021
IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava
tel.: 564 602 128
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br> V Jihlavě 25.6.2021
<br> Pozvánka
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
svolávám
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.05/2021,které se bude konat dne 5.7.2021 v 9:00 hod <.>
v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br>
Navržený program jednání:
<br> 1.Zahájení
2.Rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - návrh na poskytnutí
<br> peněžitého daru Jihomoravskému kraji
3.Rozprava členů zastupitelstva
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX,MBA v.r <.>
hejtman Kraje Vysočina

Načteno

edesky.cz/d/4733294

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz