« Najít podobné dokumenty

Obec Županovice - Nařízení č.2/2021 - ceník parkování

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Županovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení č.2/2021 - ceník parkování
Nařízení obce Županovice
č.2/2021 <,>
kterým se vydává ceník za stání silničních motorových vozidel
na vymezených místních komunikacích
<br> Zastupitelstvo obce Županovice se na svém zasedání dne 23.06.2021 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 odst.1 zákona č.526/1990 Sb <.>,o cenách,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 odst.1 a § 102 odst.4 ve spojení s odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v návaznosti na Nařízení obce č.1/2021 toto nařízení obce:
<br> Článek 1
Předmět úpravy
<br> Tímto nařízením se v návaznosti na nařízení obce Županovice č.1/2021,kterým se vymezují oblasti obce,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu,stanovuje ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích <.>
<br> Článek 2
Cena za stání vozidel
<br> 1) Cena za stání silničního motorového vozidla (včetně motocyklu) …………50 Kč/den <.>
2) Výjimky jsou vymezeny v článku 3 Nařízení obce č.1/2021 <.>
<br> Článek 3
Účinnost
<br> Toto nařízení nabývá účinnosti 15.dnem po dni vyhlášení <.>
<br>
XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
místostarosta starosta
<br>
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Účinnost:

Načteno

edesky.cz/d/4733069

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Županovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz