« Najít podobné dokumenty

Město Čáslav - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci mezi obcemi Neškaredice a Třebešice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Čáslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci mezi obcemi Neškaredice a Třebešice
1
<br> Ná.Ja a Žižk z Tro ova,Čáslav | Sídlo od oru: Ge.Eliáše,Čáslav
Tel.: +420 327 300 131 | sulcova@meucaslav.cz | www.meucaslav.cz
<br> IČ: | DIČ: CZ | DS: ffnbe7e
<br> Jed a í číslo: MěÚ/20252/2021/DOP
Spis.z ačka: 2903/2021
<br>
V řizuje: Ja a Šul ová
Tel.: +420 327 300 131
<br> E-mail: sulcova@meucaslav.cz
<br> Datum: 23.6.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Čáslav,Odbor dopravy,jako přísluš ý správ í orgá podle § odst.záko a č./
S <.>,o provozu a poze í h ko u ika í h a o z ě á h ěkterý h záko ů,ve z ě í pozdější h předpisů <,>
dále je „záko a o sil ič í provozu“ pro sta ove í íst í a pře hod é úprav provozu a poze í h
<br> ko u ika í h a základě žádosti,která byla podá a d e 23.6.2021 společ ostí SILNICE ČÁSLAV – HOLDING <,>
a.s.Zbraslavice 331,285 2 Z raslavi e,IČ: postupe podle § a ásl.části šesté záko a
č./ S <.>,správ í řád,ve z ě í pozdější h předpisů dále je „správ í řád“ rozhodl podle § odst <.>
<br> pís.záko a o sil ič í provozu
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu
<br> na silnici č.II/337 (Kluky),III/33718 (Tře eši e) a III/ Církvice) v souvislosti s uzavírkou silnice
č.III/33719 a vede í o jízd é tras ezi o e i Neškaredi e a Tře eši e z důvodu opravy vozovky
spočívají í v u ístě í pře hod ý h doprav í h z aček a zaříze í v rozsahu dle předlože ého doprav ě
i že ýrského opatře í DIO,které je edíl ou součástí toho opatře í o e é povah <.>
<br> Pod í k pro provede í pře hod é úprav provozu:
<br> 1.Zaháje í pře hod é úprav provozu ude d e: 7.7.2021
2.Uko če í pře hod é úprav provozu ude d e: 30.7.2021
3.Doprav í z ače í ude u ístě o dle s hvále ého DIO Poli ie ČR <.>
4.Doprav í z ače í usí ýt u ístě o v souladu s TP 66 Zásad pro oz XXXXX í pra ov í h íst
<br> na poze í h ko u ika í h,v da é Ce tre doprav ího výzku u v Br ě.Pra ov í ísto ude
zajiště o proti pádu hod ů plot,lávk,zá radlí atd.a za s íže é viditel osti udou použit...

Načteno

edesky.cz/d/4729677

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Čáslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz