Město Čáslav

Město, městys, obec, MČ
Okres Kutná Hora

http://meucaslav.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Čáslav
nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1
286 01 Čáslav

Datová schránka: ffnbe7e
E-mail: radnice@meucaslav.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 08. 2021 Veřejná vyhláška oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu v obci Hostovlice
04. 08. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Morašice
02. 08. 2021 Mimořádné zasedání zastupitelstva dne 9.8.2021
02. 08. 2021 Mimořádné zasedání zastupitelstva dne 9.8.2021
02. 08. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Vrdy
29. 07. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - umístění směrových tabulí pro cyklisty na nový směr Čáslav - Filipov v souvislosti s nově budovanou cyklostezkou
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. Dr. L. Quise
27. 07. 2021 Rozhodnutí - Změna vodoprávního rozhodnutí: stavba " ČOV a kanalizace Dobrovítov" - prodloužení platnosti stavebního povolení a termínu dokončení stavby
27. 07. 2021 Veřejná vyhláška oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na komunikaci Za Šumavou v obci Žleby
26. 07. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Jakub a Chotusice
23. 07. 2021 Usnesení z 20. zasedání Rady města Čáslavi konaného 21.7.2021
23. 07. 2021 Rozhodnutí Veřejná vyhláška - Novostavba vodovodu a kanalizace pro místní část Olšany, Nová Lhota a Pucheř
22. 07. 2021 Veřejná vyhláška oznámení o vystavení návrhu Územního plánu Tupadly a veřejném projednání
22. 07. 2021 Návrh Územního plánu Tupadly
20. 07. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Vinaře
14. 07. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace LETky, z.s.
14. 07. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Formanova Čáslav, z. s.
14. 07. 2021 Plánovaná odstávka Čáslav - Poštovní
13. 07. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Nadační fond Dr. Dagmar Lieblové
09. 07. 2021 Chedrbí, obnova obce - úprava TS,knn,dem.nn
07. 07. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. Havlenova
02. 07. 2021 Záměr města na pronájem nebytového prostoru v budově č.p. 86 v ulici Přemysla Otakara II. v Čáslavi
02. 07. 2021 Usnesení z 19. zasedání Rady města Čáslavi konaného 30.6.2021
01. 07. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci obec Třebešice, Kluky
01. 07. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Za Šumavou v obci Žleby
30. 06. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Sdružení rodičů, přátel a žáků SZeŠ Čáslav, z.s
29. 06. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Vrdy-Lázně
29. 06. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovené přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci mezi obcemi Šebestěnice a Zbudovice
29. 06. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Muzejní a vlastivědný spolek ,,Včela Čáslavská "
28. 06. 2021 Veřejná vyhláška oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení - Výstavba chodníků v obci Horka I. a místní části Borek – část Horka I.
24. 06. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci mezi obcemi Neškaredice a Třebešice
23. 06. 2021 Záměr města směnit pozemek p.č. 150/7 v k.ú. Čáslav
23. 06. 2021 Záměr města odkoupit pozemek p.č. 2444/9 v k.ú. Čáslav
23. 06. 2021 Záměr města nabýt pozemek p.č.341/9 a p.č.2117/37 v k.ú. Čáslav
23. 06. 2021 Záměr města prodat část pozemku p.č.521/6 v k.ú. Čáslav
22. 06. 2021 Plánovaná odstávka Čáslav - Konvalinková, Na Svornosti, Novodvorská, Za Rybníkem
22. 06. 2021 Výběrové řízení na byt s pečovatelskou službou v ulici Generála Eliáše 1709 v Čáslavi
22. 06. 2021 Výběrové řízení na byt s pečovatelskou službou v ulici Generála Eliáše 1710 v Čáslavi
22. 06. 2021 Dokument "Dražební vyhláška pro..." již není dostupný.
22. 06. 2021 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení změna stavby před jejím dokončením ČOV a kanalizace Dobrovítov
22. 06. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci ulice Masarykova v Čáslavi
22. 06. 2021 Veřejná vyhláška Rozhodnutí v k.ú. Jakub a k.ú. Chotusice
18. 06. 2021 Usnesení z 18.zasedání Rady města Čáslavi konaného 16.6.2021
17. 06. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci v obci Tupadly
11. 06. 2021 Zprávy pro zasedání ZM 21.06.2021
11. 06. 2021 Zasedání zastupitelstva dne 21.06.2021
11. 06. 2021 Plánovaná odstávka Čáslav - Chrpová
10. 06. 2021 Rozhodnutí Veřejná vyhláška „Městys Bílé Podolí – odkanalizování místní části Lovčice“
09. 06. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Třebešice
08. 06. 2021 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Žleby

XML