« Najít podobné dokumenty

Město Čáslav - Záměr města směnit pozemek p.č. 150/7 v k.ú. Čáslav

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Čáslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VHS.pdf
M\Qm __
<br> W\Q©h._
<br> MĚN
<br> Dkny dlažby
<br>.<.>.—hh až;" 3.<.>.ma mixu—ř.<.> <.>
<br> bmw—„mam » š Šas—„,_.; gamme.„s.š <.>,maš.J \
<br> Rauma.<.> —
<br> Šwtw \.an.—bm.anmw „?.—ks
<br>.<.> _.<.> -.Šum.<.> mn.h.<.>.* ŽEN bašta 33%?.<.> a.<.> — twcwě - Babe „Ramana—Š ms.&% Law žá.“
<br> \.<.> ?—Ga.<.>.<.> uv.<.> nim.“ Na ŠRM \ \.<.> \- \
<br>.S— Euhuča \Řušwswš.a <.>
VHS Koželuhy.pdf
Č.j.: 20156/2021
<br>
Město Čáslav
<br> podle § 39,odst.1 zák.č.128/2000Sb.<,>
o obcích a v souladu s usnesením Zastupitelstva města
<br> Čáslavi č.60/2021 ze dne 21.06.2021
vyhlašuje
<br> záměr města
<br>
směnit pozemek p.č.150/7 o výměře 169 m2 v katastrálním
území Čáslav,zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský
kraj,Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č.10001 pro obec
a katastrální území Čáslav,ve vlastnictví města Čáslav za část
pozemku p.č.150/6,pozemek st.p.č.2378 a část pozemku
st.p.č.2379 o celkové výměře 271 m2,v katastrálním území
Čáslav,zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj <,>
Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č.261,ve vlastnictví
společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč,a.s.<,>
se sídlem Ku ptáku 387,Žižkov 284 01.Náklady spojené se
směnou pozemků bude hradit město Čáslav <.>
<br> Své písemné náměty nebo připomínky můžete zasílat po dobu zveřejnění tohoto záměru tj.do
09.07.2021 na adresu:
<br>
<br> Městský úřad Čáslav
Odbor správy majetku města
nám.Jana Žižky z Trocnova 1
<br> 286 01 Čáslav
<br>
<br>
Bližší informace k nemovitostem získáte na téže adrese nebo na e-mailové adrese:
chadraba@meucaslav.cz
<br>
<br>
<br>
<br> JUDr.Vlastislav Málek,v.r.XXXXXX XXXXXX v.r <.>
starosta města místostarosta města
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úřední záznam: - vyvěšeno 23.06.2021 sejmuto:
- záměr města je zveřejněn na www:meucaslav.cz

Načteno

edesky.cz/d/4727192

Meta

Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Čáslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz