« Najít podobné dokumenty

Město Čáslav - Záměr města odkoupit pozemek p.č. 2444/9 v k.ú. Čáslav

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Čáslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

H.S.pdf
Vyiištěno v aplikaci Gobec 3.0,měřítko: 1:1000,26.94.2021
<br> 1
<br> “a <.>
H.S.1.pdf
Č.j.: 20146/2021
<br>
Město Čáslav
<br> podle § 39,odst.1 zák.č.128/2000Sb.<,>
o obcích a v souladu s usnesením Zastupitelstva města
<br> Čáslavi č.55/2021 ze dne 21.06.2021
vyhlašuje
<br> záměr města
<br>
odkoupit pozemek p.č.2444/9 o výměře 26 m2,ostatní plocha <,>
v katastrálním území Čáslav,zapsaný u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č <.>
2361,ve vlastnictví paní H.S <.>,za cenu dle znaleckého posudku
270,- Kč/m2 + náklady na realizaci řízení <.>
<br> Své písemné náměty nebo připomínky můžete zasílat po dobu zveřejnění tohoto záměru tj.do
09.07.2021 na adresu:
<br>
<br> Městský úřad Čáslav
Odbor správy majetku města
nám.Jana Žižky z Trocnova 1
<br> 286 01 Čáslav
<br>
<br>
Bližší informace k nemovitostem získáte na téže adrese nebo na e-mailové adrese:
chadraba@meucaslav.cz
<br>
<br>
JUDr.Vlastislav Málek,v.r.XXXXXX XXXXXX v.r <.>
starosta města místostarosta města
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
Úřední záznam: - vyvěšeno 23.06.2021 sejmuto:
- záměr města je zveřejněn na www:meucaslav.cz

Načteno

edesky.cz/d/4727191

Meta

Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Čáslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz