« Najít podobné dokumenty

Město Čáslav - Záměr města nabýt pozemek p.č.341/9 a p.č.2117/37 v k.ú. Čáslav

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Čáslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

M.CH.pdf
Projekt Čáslav Vytištěno v aplikaci GObec 3.0,měřítko: 111500,12.05.2021
<br> * <.>
M.CH. 1.pdf
Č.j.: 20138/2021
<br>
Město Čáslav
<br> podle § 39,odst.1 zák.č.128/2000Sb.<,>
o obcích a v souladu s usnesením Zastupitelstva města
<br> Čáslavi č.54/2021 ze dne 21.06.2021
vyhlašuje
<br> záměr města
<br>
nabýt pozemek p.č.341/9 o výměře 2163 m2 a pozemek p.č <.>
2117/37 o výměře 216 m2,oba v k.ú.Čáslav,zapsané u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště
Kutná Hora na LV č.10396,které jsou ve spoluvlastnictví Ing.A <.>
Ch <.>,diplom.arch.ETH M.Ch.a doktor medician FMH E.R.<,>
úplatně za cenu 618.540,- Kč + náklady na realizaci prodeje
<br> Své písemné náměty nebo připomínky můžete zasílat po dobu zveřejnění tohoto záměru tj.do
09.07.2021 na adresu:
<br>
<br> Městský úřad Čáslav
Odbor správy majetku města
nám.Jana Žižky z Trocnova 1
<br> 286 01 Čáslav
<br>
<br>
Bližší informace k nemovitostem získáte na téže adrese nebo na e-mailové adrese:
chadraba@meucaslav.cz
<br>
<br>
JUDr.Vlastislav Málek,v.r.XXXXXX XXXXXX v.r <.>
starosta města místostarosta města
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úřední záznam: - vyvěšeno 23.06.2021 sejmuto:
- záměr města je zveřejněn na www:meucaslav.cz

Načteno

edesky.cz/d/4727190

Meta

Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Čáslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz