« Najít podobné dokumenty

Město Čáslav - Záměr města prodat část pozemku p.č.521/6 v k.ú. Čáslav

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Čáslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

T.F. 1.pdf
Č.j.: 20152/2021
<br>
Město Čáslav
<br> podle § 39,odst.1 zák.č.128/2000Sb.<,>
o obcích a v souladu s usnesením Zastupitelstva města
<br> Čáslavi č.59/2021 ze dne 21.06.2021
vyhlašuje
<br> záměr města
<br>
prodat část pozemku p.č.521/6 o výměře cca 67 m2,v k.ú <.>
Čáslav,zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj <,>
Katastrální pracoviště Kutná Hora na LV č.10001,panu T.F <.>,za
cenu dle znaleckého posudku + náklady na realizaci prodeje
<br> Své písemné náměty nebo připomínky můžete zasílat po dobu zveřejnění tohoto záměru tj.do
09.07.2021 na adresu:
<br>
<br> Městský úřad Čáslav
Odbor správy majetku města
nám.Jana Žižky z Trocnova 1
<br> 286 01 Čáslav
<br>
<br>
Bližší informace k nemovitostem získáte na téže adrese nebo na e-mailové adrese:
chadraba@meucaslav.cz
<br>
<br>
JUDr.Vlastislav Málek,v.r.XXXXXX XXXXXX v.r <.>
starosta města místostarosta města
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úřední záznam: - vyvěšeno 23.06.2021 sejmuto:
- záměr města je zveřejněn na www:meucaslav.cz
T.F.pdf
Projekt Čáslav = předmětná čá5t pozemku p.č.521156
<br> ;
<br> Vytištěno v apiilaaci GGbec 3-9,měřítka: 1:1ÚGÚ,25.05.2021

Načteno

edesky.cz/d/4727189

Meta

Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Čáslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz