« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - OOP, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, VV - objížďka uzavřené ul. Rájec- Jestřebí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ETAPA IC - OBJÍZDNÁ TRASA.pdf
POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE:
<br> STAVBA:
<br> KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BLANSKO DATUM
<br> FORMÁT
<br> MĚŘÍTKO
<br> ÚČEL
<br> ČÍS.ZAKÁZKY
<br> ARCHIVNÍ ČÍS <.>
<br> VEDOUCÍ PROJEKTANT
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
<br> VYPRACOVAL
<br> KRESLIL
<br> KONTROLOVAL
<br> 5/2021
<br> RDS
<br> 8x A4
<br> -----------
<br> DOKA,s.r.o <.>
Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno
IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752
e-mail: info@dokadz.cz
www.dokadz.cz mob.: 603 881 905
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> Svislé dopravní značení
Vodorovné dopravní značení
<br>
Provizorní dopravní značení
Projektování dopravního značení
<br>
DOKA,s.r.o <.>,provozovna: Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752,e-mail: info@dokadz.cz,www.dokadz.cz,mob.: 603 881 905
<br> XXXX XXXXX
<br> XXXX XXXXX
<br> KÚ: RÁJEC NAD SVITAVOU
<br> II/XXX RÁJEC PRŮTAH,IV.STAVBA
ÚPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS
<br> IC a
<br> S
<br> SITUACE OBJÍZDNÉ TRASY
II/374 RÁJEC PRŮTAH,IV.STAVBA - ÚPRAVY OBJÍZDNÝCH TRAS
<br> RÁJEČKO
<br> B
LA
<br> N
SK
<br> O
<br> SV
IT
<br> A
V
<br> Y
<br> B
R
<br> N
O T
<br> IŠ
N
<br> O
V
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> 3
<br> Č
<.> H
<br> O
R
<br> A
<br>
<br>
<br>
<br>
4
3
<br> 7
7
<br> PRO
STĚJOV 42
<br> SLO
U
<br> P 9
<br> 377
<br> BOSKOVICE
DOUBRAVICE
<br> 374
<br> DETAIL 1
<br> PROSTĚJOV
SLOUP
<br> BOSKOVICE 12
<br> DOUBRAVICE 6
<br> 374
<br> BLANSKO
<br> BOSKOV
ICE
<br> PROSTĚ
JOV
<br> SLOUP
<br> SVITAVY
BRNO
<br> TIŠNOV
Č.HORA
<br> MIMO
ZÁSOBOVÁNÍ
<br> MIMO
DOPRAVNÍ
OBSLUHU
<br> A BUS
<br> B
LA
<br> N
SK
<br> OB
R
<br> N
O
<br> TI
ŠN
<br> O
V
<br> SV
IT
<br> A
V
<br> Y
<br> Č
<.> H
<br> O
R
<br> A C
en
<br> tr
u
<br> m
<br> SV
IT
<br> A
V
<br> Y
<br>
<br>
<br>
4
<br> 5
B
<br> R
N
<br> O
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 30
<br> 43
<br> TU
ŠN
<br> O
V
<br>
<br>
<br>
<br> 2
3
<br> Č
ER
<br> N
Á
<br> H
O
<br> R
A
<br>
5
<br> 37
7
<br> B
LA
<br> N
SKO
<br> P
R
<br> O
STĚJO
<br> V
<br> B
O
<br> SKO
V
<br> IC
E
<br> SLO
U
<br> P
<br> D
O
<br> U
B
<b...
2021-DMBO12710-OOP PÚP - II150 II374 III37424 III37426 MK Boskovice - objíždka uzavřené ul. v Rájeci-Jestřebí - DOKA.pdf
Městský úřad Boskovice
Odbor dopravy
<br> náměstí 9.května 954/2,680 11 Boskovice
<br>
<br> MěÚ Boskovice IČO: 00279978 ID datové schránky: qmkbq7h
náměstí 9.května 954/2 DIČ: CZ00279978 E-mail: epodatelna@boskovice.cz
680 11 Boskovice Číslo účtu: 19-0000126631,kód banky: 0100 tel: +420 516 488 600
(Budova 2) www.boskovice.cz fax: 516 488 710
<br> Datovou schránkou
<br> dle rozdělovníku
<br>
Sp.zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:
<br> SMBO 12703/2021 DOP
DMBO 12710/2021/DOP
Ing.XXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
jiri.sumbera@boskovice.cz
21.06.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Městský úřad Boskovice,Odbor dopravy podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním
provozu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),jako věcně,místně
a funkčně příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně přístupných
účelových komunikacích,po písemném vyjádření dotčeného orgánu,tj.v tomto případě Policie ČR <,>
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Územní odbor Blansko,dopravní inspektorát Blansko <,>
Bezručova 31,678 11 Blansko (dále jen „DI Blansko“),opatřením obecné povahy dle § 171 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst.1,písm <.>
c) a odst.5,zákona o silničním provozu
<br>
stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici II/150,III/374,III/37424,III/37426 a na místních
komunikacích ve městě Boskovice
<br>
takto:
Na silnici II/150 (Sebranice – Boskovice – Žďárná – Prostějov),III/374 (Jevíčko – Boskovice – Blansko –
Adamov – Brno),III/37424 (Boskovice – Pilské údolí – Lhota Rapotina) a III/37426 (Lhota Rapotina –
Skalice nad Svitavou) a na místní komunikaci (dále jen „MK“) č.9c,ulice Průmyslová a MK č.11c,ulice
Rovná v...

Načteno

edesky.cz/d/4725942

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz