« Najít podobné dokumenty

Praha 3 - VŘ č. 852, Žerotínova 66/1739, NP č. 103

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 3.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_c._852.pdf
Úřední deska: Městská část Praha 3
<br> Vyvěsit: 22.06.2021 Sejmout: 27.07.2021
<br> VÝZVA č.852
<br> k podání nabídky do výběrového řízení na pronájem prostor nesloužících k bydlení
<br>
<br> Vážení uchazeči <,>
<br>
<br> Městská část Praha 3 disponuje v současné době tímto volným prostorem,který není
<br> určen k bydlení <.>
<br>
<br> Jedná se o následující prostor:
<br> Pořadové
číslo
<br> Adresa Účel užívání Plocha (m2) Minimální nájemné za
m2/rok
<br> Termín prohlídky
<br> 1 <.>
Žerotínova 66/1739
<br> 1.podlaží
<br>
NP č.103
(skladové)
<br> 43,31 1.600,- Kč
20.7.2021
<br> 9:00 - 10:00
<br>
<br>
<br> Poznámka:
<br>
<br> Městská část Praha 3 tímto vyhlašuje výběrové řízení na pronájem uvedených prostor
<br> nesloužících k bydlení,za těchto podmínek:
<br> 1.Účastnit výběrového řízení se mohou fyzické i právnické osoby podnikající i
<br> nepodnikající na území ČR starší 18 let způsobilé k právnímu jednání <.>
<br> 2.Účastníkem výběrového řízení se stává ten,kdo předloží vyhlašovateli písemnou
<br> nabídku v uzavřené a řádně označené obálce s uvedením odesilatele a názvem
<br> výběrového řízení - „Výběrové řízení č.852/pořadové číslo prostoru,obsahuje-li jich
<br> výzva více“ <.>
<br> 3.Takto označená obálka musí být adresována vyhlašovateli: Úřad městské části Praha
<br> 3,Havlíčkovo nám.9,130 85 Praha 3 a doručena prostřednictvím doručovací služby
<br> nebo osobně na podatelnu úřadu.Obálky řádně nezalepené či řádně neoznačené nebo
označené neúplně či nesprávně,do výběrového řízení zahrnuty nebudou <.>
<br>
<br>
<br>
Konečný termín pro příjem nabídek je:
<br> 27.července 2021 do 15:00 hod <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Úřední deska: Městská část Praha 3
<br> Vyvěsit: 22.06.2021 Sejmout: 27.07.2021
<br>
<br>
4.Nabídka musí obsahovat:
<br>  konkrétní prostor,o který má uchazeč zájem
<br>  identifikační údaje uchazeče: jméno a příjmení,datum narození/IČ,adresu
<br> bydliště/místa podnikání,telefonní kontakt,e-mail (má-li ho uchazeč zřízen)
<br>  výši nabízeného nájemn...

Načteno

edesky.cz/d/4725411

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 3      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz