« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Oznámení o konání veřejné sbírky Město Vlachovo Březí č. 483/2021 vyvěšeno dne: 21.06.2021 Datum sejmutí: 07.07.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání veřejné sbírky Město Vlachovo Březí
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor legislativy a vnitřních věcí
Oddělení správní
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br>
Osvědčení
o datu přijetí oznámení o konání sbírky
<br> podle § 4 z.č.117/2001 Sb <.>,o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů v platném znění
<br>
Město Vlachovo Březí
(IČ 250 821)
<br>
Sídlo: náměstí Svobody 56,384 22 Vlachovo Březí
<br> Zastoupené starostou: panem Lubomírem Dragounem
<br> Účel konání veřejné sbírky: pomoc při zmírnění následků požáru RD Palackého 301,Vlachovo
<br> Březí dne 16.06.2021 pro manžele XXXX a XXXXXX Kočovských <.>
<br> Sbírka bude prováděna: na zvl.účet č.299107370/0300 založený u ČSOB a.s <.>
hotovostně na Městském úřadě ve Vlachově Březí
<br> Zahájení sbírky je stanoveno na den 21.06.2021
<br> Sbírka se bude konat: do 17.12.2021 na celém území České republiky
<br>
Zároveň se osvědčuje,že oznámení o konání veřejné sbírky splňuje náležitosti
podle ust.§ 5 odst.1 a 2 zákona č.117/2001 Sb <.>,o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů <,>
<br> že nebyly shledány důvody podle ust.§ 6 téhož zákona pro to,že sbírku nelze konat
a potvrzuje se,že oznámení bylo přijato dne: 18.06.2021 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> JUDr.XXXXX XXXXXXXXX
vedoucí oddělení
(podepsáno elektronicky)
<br>
<br>
Váš dopis zn.: 00900/21MBu/VLBr
Ze dne: 18.6.2021
Naše č.j.: KUJCK 71142/2021
<br> Sp.zn.: OLVV-správ.70609/2021/evpe SO
<br> Vyřizuje: Ing.XXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: peskovaX@kraj-jihocesky.cz
<br> Datum: 21.6.2021
<br> *KUCBX00ZQHFN*
KUCBX00ZQHFN
<br>
2021-06-21T13:19:12+0000
Not specified

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz