« Najít podobné dokumenty

Město Benešov - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/10515 u statku Heroutice - prodloužení II

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Benešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Celé znění dokumentu
Stránka 1 z 3
www.benesov-city.cz
<br> IČO: 00 231 401
<br> ČS a.s.Benešov,č.ú.: 19-0320035309/0800
<br>
<br>
<br>
MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
<br> Masarykovo náměstí 100
<br> 256 01 Benešov
<br> tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz
ID datové schránky: cb4bwan
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br> oddělení silniční správní úřad
<br> ČÍSLO JEDNACÍ MUBN/100876/2021/VÝST
<br> SPIS.ZNAČKA: VÝST/25063/2021/SEM
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXX XXXXXX - oprávněná úřední osoba
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: sebova@benesov-city.cz
<br> DATUM: 22.06.2021
<br>
<br> SILNICE GROUP a.s <.>,IČO 622 42 105,Na Florenci č.p.2116/15,110 00 Praha 1 <,>
kterou zastupuje Quo s.r.o <.>,IČO 264 87 985,Křižíkova č.p.2158,256 01 Benešov <,>
kterou zastupuje XXXXXX XXXXXXXXXX,IČO XXX XX XXX,M.Kudeříkové č.p.1575,256 01 Benešov
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – ZMĚNA STANOVENÍ ZE DNE
<br> 27.04.2021,VYDANÉHO POD Č.J.: MUBN/61991/2021/VÝST A DÁLE ZE DNE 20.05.2021 POD Č.J.:
<br> MUBN/77818/2021/VÝST
<br>
Městský úřad Benešov,Odbor výstavby a územního plánování,oddělení silniční správní úřad (dále jen
„správní orgán“),věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 77 odst.1
písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“),na základě návrhu,který podala společnost
<br> SILNICE GROUP a.s <.>,IČO 622 42 105,Na Florenci č.p.2116/15,110 00 Praha 1 <,>
kterou zastupuje Quo s.r.o <.>,IČO 264 87 985,Křižíkova č.p.2158,256 01 Benešov <,>
kterou zastupuje XXXXXX XXXXXXXXXX,IČO XXX XX XXX,M.Kudeříkové č.p.1575,256 01 Benešov
<br> (dále jen „navrhovatel”),po předchozím projednání s Policií ČR,Krajským ředitelstvím policie
Středočeského kraje,Územního odboru Benešov,Dopravního inspektorátu (dále jen „Po...

Načteno

edesky.cz/d/4724872

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Benešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz