« Najít podobné dokumenty

Obec Lichoceves - Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu v lokalitě Na Šejdru, k.ú. Noutonice (zákaz napouštění bazénů a zalévání trávníků pitnou vodou)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lichoceves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu v lokalitě Na Šejdru, k.ú. Noutonice (zákaz napouštění bazénů a zalévání trávníků pitnou vodou)
Město Černošice
Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí
Oddělení vodního hospodářství
Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
zivotni@mestocernosice.cz
<br>
oprávněná úřední osoba: Mgr.XXXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: lucie.feixova@mestocernosice.cz
počet stran: 3
sp.zn.: S-MUCE 75099/2021 OZP/V/Fei
č.j.: MUCE 81351/2021 OZP/V/Fei Praha,dne 21.6.2021
<br>
Věc: Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v lokalitě „Na Šejdru“ v obci
Lichoceves,kat.ú.Noutonice
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Městský úřad Černošice,jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,a § 27 odst.2 zákona
č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon
o vodovodech a kanalizacích),ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením § 171 a
následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (správní řád) <,>
podle § 15 odst.4 zákona o vodovodech a kanalizacích
<br>
v y d á v á
<br>
opatření obecné povahy:
<br>
<br> Omezuje se užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
<br> v lokalitě „Na Šejdru“ v obci Lichoceves,kat.ú.Noutonice
<br>
v době od 21.6.2021 do 21.9.2021
<br> tak,že se zakazuje:
a) napouštění a dopouštění bazénů <,>
b) zalévání trávníků touto vodou <.>
<br>
<br>
<br>
Dle rozdělovníku
<br>
<br> č.j.: MUCE 81351/2021 OZP/V/Fei
<br>
<br>
<br> 2
<br>
O d ů v o d n ě n í
<br> Majitelka vodovodu pro veřejnou potřebu v lokalitě „Na Šejdru“ v obci Lichoceves v kat.ú.Noutonice <,>
XXXXX XXXX XXXXXXXXX,IČ XXXXXXXX,Noutonice XX,XXX XX Lichoceves,která je zároveň
provozovatelkou tohoto vodovodu,podala dne 8.6.2021 návrh,aby Městský úřad Černošice,jako
příslušný vodoprávní úřad,vydal opatření obecné povahy,dle § 15 odst.4 zákona o vodovodech a
kanalizacích,o dočasném omezení užívání pitné vody z tohoto vodovodu na dobu 3 měsíců,a t...

Načteno

edesky.cz/d/4724723

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lichoceves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz