« Najít podobné dokumenty

Město Benešov - Krajský úřad Středočeského kraje, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I/3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Benešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

celé znění dokumentu
Zborovská 11,150 21 Praha 5,tel.: 257 280 488,brychtova@kr-s.cz,www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> <,>
<br>
<br>
<br> EUROVIA CS,a.s <.>
U Michelského lesa 1581/2
<br> 140 00 Praha 4 - Michle
<br> IČ: 45274924
<br> Číslo jednací: 070913/2021/KUSK-DOP/Bry
<br> Spisová značka: SZ_ 070913/2021/KUSK/6
<br> Značka: DOP/Bry
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Praha: XX.XX.XXXX
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI Č.I/3 A I/18
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy
<br> ve věcech provozu na pozemních komunikacích,podle § 124 odst.4 písm.b) zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,dále jen „zákon o silničním provozu“ <,>
<br> na základě návrhu společnosti EUROVIA CS,a.s <.>,sídlo: U Michelského lesa 1581/2,Michle <,>
140 00 Praha 4 IČ: 45274924,podaného 07.06.2021 s t a n o v u j e podle § 77 odst.1 písm <.>
<br> b) zákona o silničním provozu v návaznosti na ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> a § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,přechodnou úpravu
<br> provozu na silnici č.I/3 a I/18 v tomto rozsahu:
<br>
<br> Místo stanovení:
<br>  silnice č.I/3,před napojením na D 1 (exit 21) v katastru obce Mirošovice; před
křižovatkou silnic I/3 a II/508; u Benešova u křižovatky silnic I/3 a II/112 a u křižovatky
<br> silnic I/3 a II/110; u křižovatky silnic I/3 a I/18; u Votic u křižovatky silnic I/3,II/150
<br> a II/121 a před nájezdem na dálnici D 3 za obcí Miličín
<br>  silnice č.I/18 v místě křižovatky silnic č.I/3 a I/18
Důvod stanovení: vyznačení objízdné trasy,vyznačení předzvěsti uzavřeného úseku D 1 <,>
<br> snížení rychlosti v místě u provádění stavebních prací a zamezení nákladním vozidlům využívat
<br> nestanovené objízdné trasy v r...

Načteno

edesky.cz/d/4723794

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Benešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz