« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Schválený Závěrečný účet obce Kočov za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený Závěrečný účet obce Kočov za rok 2020
Název obce: obec kočov Adresa Xoew ZS S+g 15 Planá u Mariánských Lázní Ě: 00573795 v souladu s §43 zákona 128l2ooo Sb,o obcích zveřejňujeme schválený závěreČný ÚČet,spoleČně se zprávou o přezkoumání hospodaření.1.Údaie o plnění příimů a vÝdaiů (v celÝch tis,Kě) č.raoru Název položky Schv,rozpočet Upr,rozpočet Výsledek 401 0 Třídal-Daňovépříjmy 4 291 4 394 4 111 4020 Třida2 - Nedaňové příjmy 1 770 3 920 3 701 4030 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 5 5 4040 Třída4-Přijatédotace 150 3 014 5 599 4050 Příjmy celkem 6 21,| 11 333 13 416 4200 Příjmy po konsolidaci 6 211,l1 333 10 831 4210 Třída5-Běžnévýdaje 6 144 10 500 13 039 4220 Třída 6 - Kapitálové výdaje,l 580 4 008 4 008 4240 Výdaje celkem 7 724,l4 507 17 046 4430 Výdaje po konsolidaci 7 724 14 507 14 46,| 4440 Saldo příjmů a výdajů -1 513 -3,174 -3 631 Pozn: přílohou je výkaz Fin 2-12,kde jsou tyto údaje uvedeny v plném členění podle rozpočtové skladby,Komentář k hospodaření obcel z.údá,le á Éospódaření s maiett

Načteno

edesky.cz/d/4719417


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz