« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rytířská 406, k.ú. Staré Město HOM-79386/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rytířská 406, k.ú. Staré Město HOM-79386/2021
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY odbor hospodaření s majetkem Oznamuje Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění.Záměr Pronajmout současnému nájemci společnosti Reigven Business,s.r.o <.>,IČO 04289145,prostory č.106 (dle iDES) o celkové výměře 450,23 m2 umístěné v 1.PP a 1.NP objektu č.p.406,jež je součástí pozemku parc.č.474,Rytířská 10,Praha 1,vše k.ú.Staré Město,za účelem – Café Restaurant & Live music dance club,za nájemné 2 999 652 Kč/rok,na dobu určitou do 23.8.2026 na základě opce dle stávající nájemní smlouvy č.NAN/83/01/022687/2015 ze dne 23.2.2016 Poučení Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně,prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění.Kontaktní osoba: XXXXXXX XXXXXXXXXX odbor hospodaření s majetkem Telefon: +XXXXXXXXXXXX Číslo evidenční: HOM-XXXXX/XXXX Zveřejněno od: 15.06.2021 do: 30.06.2021 Podpis: Ing.XXX XXX Ředitel odboru Sídlo: Mariánské náměstí X,XXX XX Praha 1 Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1 tel.: +420-236 001 111 fax: +420-236 007 079

Načteno

edesky.cz/d/4719250


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz