« Najít podobné dokumenty

Obec Přestavlky - Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky konaného dne 10.6.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přestavlky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Usnesení z 13.zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky
<br> konaného dne 10.6.2021
<br>
<br>
<br> UZ 13/1/2021 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje ověřovatele zápisu Ing.Petra Zajíce
<br> a Vojtěcha Karlíka a zapisovatelku Evu Macháčkovou <.>
<br> UZ 13/2/2021 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje program 13.zasedání ZO
<br> Přestavlky <.>
<br> UZ 13/3/2021 zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:
<br> • Přijetí dotace ve výši 5 000,- Kč s účelem použití,dle smlouvy o poskytnutí dotace
<br> • Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v programu na podporu JSDH 2021 dotační titul
č.1 – Dotace na pořízení,technické zhodnocení a opravu požární techniky,nákup
<br> věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021
<br> v předloženém znění a pověřuje starostu obce k podepsání této smlouvy <.>
<br>
<br> UZ 13/4/2021 Zastupitelstvo obce po zveřejnění dle zák.č.250/2000 Sb <.>,§ 17 projednalo a
<br> schvaluje Závěrečný účet obce Přestavlky za rok 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením
<br> a to bez výhrad <.>
<br>
<br> UZ 13/5/2021 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje účetní závěrku za rok 2020 <.>
<br>
<br> UZ 13/6/2021 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje poskytnutí dotace Mysliveckému
<br> spolku Stará Ves ve výši 6 000,- Kč a pověřuje starostu podepsat smlouvu o poskytnutí dotace <.>
<br>
<br> ZO po projednání b e r e n a v ě d o m í:
<br> • Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přestavlky za rok 2020 <.>
<br> • Rozpočtové opatření č.1,2,3,4/2021 <.>
<br> • Informaci o provedení kontroly finančního výboru <.>
<br>
<br> V Přestavlkách 17.6.2021
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX
<br> místostarostka starostka
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br> místostarosta
<br>
<br> Vyvěšeno: Svěšeno:

Načteno

edesky.cz/d/4717301

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přestavlky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz