Obec Přestavlky

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://www.prestavlkyuprerova.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Přestavlky
Přestavlky 109
750 02 Přestavlky

Datová schránka: 2vhb5qb
E-mail: ou@prestavlkyuprerova.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 06. 2021 Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky konaného dne 10.6.2021
16. 06. 2021 Schválený závěrečný účet obce Přestavlky za rok 2020
16. 06. 2021 Schválený závěrečný účet obce Přestavlky za rok 2020
08. 06. 2021 Návrh závěrečného účtu DSO Přestavlcký les za rok 2020
02. 06. 2021 Informace o konání 13. zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky
31. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy, výzva k uplatnění připomínek
24. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu obce Přestavlky za rok 2020
19. 05. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - in..." již není dostupný.
19. 05. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
14. 05. 2021 Dokument "Oznámení o zveřejnění..." již není dostupný.
12. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu DSO mikroregionu Moštěnka za rok 2020
28. 04. 2021 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
22. 04. 2021 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
16. 04. 2021 Oznámení přípravků nebezpečných pro včely - řepka ozimá 20.-22.4.2021
15. 04. 2021 Nové rozhodnutí - Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov
09. 04. 2021 Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - V418/818 - zdvojení vedení
08. 04. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby "6114-Moravia- VTL plynovod, úsek TU 167 Kyselovice- TU 175 Hynčice"
24. 03. 2021 Dokument "Vyrozumění účastníků ..." již není dostupný.
18. 03. 2021 Usnesení z 12. zasedání ZO Přestavlky konaného dne 11.3.2021
16. 03. 2021 Záměr obce pronajmout stánek v zámecké zahradě
06. 03. 2021 Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací a jejich tříd
02. 03. 2021 Informace o konání 12. zasedání Zastupitelstva obce Přestavlky
25. 02. 2021 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2020
19. 02. 2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
19. 02. 2021 Dokument "Vyrozumění účastníků ..." již není dostupný.
11. 02. 2021 Oznámení veřejného projednání záměru "V418/818 - zdvojení vedení"
10. 02. 2021 Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací a jejich tříd
25. 01. 2021 Schválený Střednědobý výhledu rozpočtu dle zákona č. 250/2000 Sb., § 3 na období 2022 - 2025 - DSO Přestavlcký les
25. 01. 2021 Schválený rozpočet na rok 2021 DSO Přestavlcký les
14. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení zahájení řízení o zařazení pozemích komunikací do kategorie místních komunikací a jejich tříd
13. 01. 2021 Informace k podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021
13. 01. 2021 Schválený Střednědobý výhled rozpočtu dle zákona č. 250/2000 Sb. § 3 na období 2021 - 2025 - Obec Přestavlky
13. 01. 2021 Schválený rozpočet na rok 2021 - Obec Přestavlky
07. 01. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2025 DSO MR Moštěnka
21. 12. 2020 16. zasedání Valné hromady DSO Přestavlcký les
21. 12. 2020 Usnesení z 11. zasedání ZO Přestavlky 14.12.2020
18. 12. 2020 NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA Č. 1/2020
10. 12. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Přestavlcký les
10. 12. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2021 - DSO Přestavlcký les
10. 12. 2020 Informace o přepracované dokumentaci záměru "V418/818-zdvojení vedení"
07. 12. 2020 Upozornění na povinnost odstranění stromoví v ochranném pásmu vedení vysokého napětí
06. 12. 2020 Informace o konání zastupitelstva obce Přestavlky 14.12.2020.
26. 11. 2020 Návrh rozpočtu na rok 2021
26. 11. 2020 Záměr o zřízení věcného břemene - služebnosti
26. 11. 2020 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu dle zákona č. 250/2000 Sb., § 3 na období 2021 - 2025
23. 11. 2020 Návrh rozpočtu DSO mikroregionu Moštěnka na rok 2021
05. 10. 2020 Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu na území ČR, o přijetí krizového opatření
01. 10. 2020 Usnesení z 10. zasedání ZO obce Přestavlky ze dne 24. 9. 2020
18. 09. 2020 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
16. 09. 2020 Informace o konání 10.zasedání ZO Přestavlky dne 24.9.2020

XML