« Najít podobné dokumenty

Město Žacléř - Oznámení záměru pachtu nemovité věci - část pozemku č. 150/7 a pozemek 150/3 - Žacléř

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žacléř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pacht-k.-u.-zacler-cast-150-7-a150-3.docx
1370/2021/Maj/HI
Město Žacléř Vyvěšeno dne: 16.06.2021
Rýchorské náměstí 181 Sejmuto dne:
542 01 ŽACLÉŘ
Oznámení záměru pachtu nemovité věci
Usnesení RM č.2021/65/1340
Rada města Žacléř schválila v k.ú.Žacléř záměr pachtu části pozemku označeného jako parcela č.150/7 o výměře cca 525 m2 a pozemku označeného jako parcela č.150/3 o výměře 24 m2 k zahrádkářským účelům za roční pachtovné 2,50 Kč/m2.Pozemky jsou zapsané na listu vlastnictví č.10001 pro obec a katastrální území Žacléř u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,Katastrální pracoviště Trutnov <.>
Případné námitky nebo připomínky k uvedenému záměru adresujte nejdéle do 01.07.2021 <.>
<br> XXXX XXXXXXXXXXX v.r <.>
majetkové oddělení
pacht-k.-u.-zacler-cast-150-7-a150-3-.pdf
1370/2021/Maj/HI
<br> Město Žacléř Vyvěšeno dne: 16.06.2021
<br> Rýchorské náměstí 181 Sejmuto dne:
<br> 542 01 ŽACLÉŘ
<br> Oznámení záměru pachtu nemovité věci
<br> Usnesení RM č.2021/65/1340
<br> Rada města Žacléř schválila v k.ú.Žacléř záměr pachtu části pozemku
<br> označeného jako parcela č.150/7 o výměře cca 525 m2 a pozemku označeného
<br> jako parcela č.150/3 o výměře 24 m2 k zahrádkářským účelům za roční pachtovné
<br> 2,50 Kč/m2.Pozemky jsou zapsané na listu vlastnictví č.10001 pro obec
<br> a katastrální území Žacléř u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj <,>
<br> Katastrální pracoviště Trutnov <.>
<br> Případné námitky nebo připomínky k uvedenému záměru adresujte nejdéle do
<br> 01.07.2021 <.>
<br>
<br> XXXX XXXXXXXXXXX v.r <.>
<br> majetkové oddělení

Načteno

edesky.cz/d/4716823

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žacléř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz