« Najít podobné dokumenty

Město Žacléř - Oznámení záměru pachtu nemovité věci - část pozemku č. 470/5 a č. 1198 - Žacléř

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žacléř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pacht-k.-u.-zacler-j.-kopec.docx
1622/2021/Maj/HI
Město Žacléř Vyvěšeno dne: 16.06.2021
Rýchorské náměstí 181 Sejmuto dne:
542 01 ŽACLÉŘ
Oznámení záměru pachtu nemovité věci
Usnesení RM č.2021/66/1381
Rada města Žacléř schválila v k.ú.Žacléř ve prospěch nového vlastníka zahradní chatky na st.parcele č.1198 záměr pachtu části pozemku označeného jako parcela č.470/5 – ostatní plocha o výměře cca 277 m2 a st.p.č.1198 o výměře 11 m2 k zahrádkářským účelům za roční pachtovné 2,50 Kč/m2.Pozemky jsou zapsané na listu vlastnictví č.10001 pro obec a katastrální území Žacléř u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,Katastrální pracoviště Trutnov <.>
Případné námitky nebo připomínky k uvedenému záměru adresujte nejdéle do 01.07.2021 <.>
<br> XXXX XXXXXXXXXXX v.r <.>
majetkové oddělení
<br>
4 70/12
pacht-k.-u.-zacler-j.-kopec.pdf
1622/2021/Maj/HI
<br> Město Žacléř Vyvěšeno dne: 16.06.2021
<br> Rýchorské náměstí 181 Sejmuto dne:
<br> 542 01 ŽACLÉŘ
<br> Oznámení záměru pachtu nemovité věci
<br> Usnesení RM č.2021/66/1381
<br> Rada města Žacléř schválila v k.ú.Žacléř ve prospěch nového vlastníka zahradní
<br> chatky na st.parcele č.1198 záměr pachtu části pozemku označeného jako parcela
<br> č.470/5 – ostatní plocha o výměře cca 277 m2 a st.p.č.1198 o výměře 11 m2
<br> k zahrádkářským účelům za roční pachtovné 2,50 Kč/m2.Pozemky jsou zapsané
<br> na listu vlastnictví č.10001 pro obec a katastrální území Žacléř u Katastrálního
<br> úřadu pro Královéhradecký kraj,Katastrální pracoviště Trutnov <.>
<br> Případné námitky nebo připomínky k uvedenému záměru adresujte nejdéle do
<br> 01.07.2021 <.>
<br>
<br> XXXX XXXXXXXXXXX v.r <.>
<br> majetkové oddělení

Načteno

edesky.cz/d/4716821

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žacléř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz