« Najít podobné dokumenty

Město Žacléř - Oznámení záměru pachtu nemovité věci - parcela č. 112/1 - Žacléř

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žacléř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pacht-k.-u.-Zacler-112-1-SVJ-c.p.-41.docx
1640/2021/Maj/HI
Město Žacléř Vyvěšeno dne: 16.06.2021
Rýchorské náměstí 181 Sejmuto dne:
542 01 ŽACLÉŘ
Oznámení záměru pachtu nemovité věci
Usnesení RM č.2021/66/1378
Rada města Žacléř schválila v k.ú.Žacléř záměr pachtu pozemku označeného jako parcela č.112/1 – zahrada o výměře 1 267 m2 k zahrádkářským účelům za roční pachtovné 2,50 Kč/m2.Pozemek je zapsaný na listu vlastnictví č.10001 pro obec a katastrální území Žacléř u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,Katastrální pracoviště Trutnov <.>
Případné námitky nebo připomínky k uvedenému záměru adresujte nejdéle do 01.07.2021 <.>
<br> XXXX XXXXXXXXXXX v.r <.>
majetkové oddělení
pacht-k.-u.-Zacler-112-1-SVJ-c.p.-41.pdf
1640/2021/Maj/HI
<br> Město Žacléř Vyvěšeno dne: 16.06.2021
<br> Rýchorské náměstí 181 Sejmuto dne:
<br> 542 01 ŽACLÉŘ
<br> Oznámení záměru pachtu nemovité věci
<br> Usnesení RM č.2021/66/1378
<br> Rada města Žacléř schválila v k.ú.Žacléř záměr pachtu pozemku označeného
<br> jako parcela č.112/1 – zahrada o výměře 1 267 m2 k zahrádkářským účelům za
<br> roční pachtovné 2,50 Kč/m2.Pozemek je zapsaný na listu vlastnictví č.10001 pro
<br> obec a katastrální území Žacléř u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj <,>
<br> Katastrální pracoviště Trutnov <.>
<br> Případné námitky nebo připomínky k uvedenému záměru adresujte nejdéle do
<br> 01.07.2021 <.>
<br>
<br> XXXX XXXXXXXXXXX v.r <.>
<br> majetkové oddělení

Načteno

edesky.cz/d/4716820

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žacléř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz