« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 4/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 4/2021
1
<br> Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č.4/2021 ze dne 15.06.2021
<br> Zastupitelstvo obce Smrk na svém zasedání dne 15.06.2021:
1.Schválilo program zasedání <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
2.Schválilo „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1040019207/004“
<br> mezi OBCÍ SMRK a fou E.GD,a.s <.>,Lidická 1873/36,Černá Pole,602 00 Brno <,>
IČ: 28085400 <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
3.Schválilo „Smlouvu o poskytnutí dotace“ z rozpočtu Kraje Vysočina mezi OBCÍ SMRK
<br> a Krajem Vysočina z programu „Obnova venkova Vysočiny 2021“ Fondu Vysočiny na
realizaci projektu „Vybudování oplocení kolem vodárny a vodního zdroje“ ve výši
100.000 Kč <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
4.Schválilo „Souhlas s přijetím dotace“ na zakoupení malé komunální techniky od
<br> zájmového sdružení právnických osob ENERGOREGION 2020,Masarykovo nám.104 <,>
675 71 Náměšť nad Oslavou,IČ: 47438126,ve výši 52.000 Kč <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
5.Vzalo na vědomí „Zápis z valné hromady“ Svazku obcí pro komunální služby,Hrotovická
<br> 232,Jejkov,674 01 Třebíč,IČ: 47438541,ze dne 20.05.2021 <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
6.Vzalo na vědomí „Zápis z rady“ Horácko – ekologického mikroregionu,Budišov 360 <,>
<br> 675 03 Budišov u Třebíče,IČ: 68731990,ze dne 22.04.2021 <.>
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
7.Zamítlo nabídku fy REMA Systém,a.s <.>,Budějovická 1667/64,Krč,140 00 Praha 4 <,>
<br> IČ: 64510263 přímé smluvní kooperace na zajištění zpětného odběru odpadních
elektrozařízení,přenosných baterií a akumulátorů <.>
<br> Pro: 0
Proti: 6
Zdržel se: 0
8.Schválilo záměr směnit pozemky parcelní číslo 240/3 – lesní pozemek,o výměře
<br> 9 972 m2,a parcelní číslo 240/5 – trvalý travní porost,o výměře 1 422 m2.Uvedené
pozemky jsou zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu <,>
Katastrálního pracoviště Třebíč,pro katastrální území Smrk na Moravě a OBEC SMRK
na listu vlastnictví č.10001 <.>
<br> Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
9.Schválilo cenovou nabídku...

Načteno

edesky.cz/d/4714169

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz