« Najít podobné dokumenty

Obec Lichoceves - POZVÁNKA na 15. zasedání zastupitelstva obce Lichoceves1 dne 22. června 2021 od 19:15 v úřadovně Obecního úřadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lichoceves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POZVÁNKA na 15. zasedání zastupitelstva obce Lichoceves1 dne 22. června 2021 od 19:15 v úřadovně Obecního úřadu
OBEC LICHOCEVES
Lichoceves čp.20,252 64 Velké Přílepy
<br> tel.220 930 556,725 021 466,e-mail obec@lichoceves.cz
<br>
<br>
<br>
POZVÁNKA
<br> na 15.zasedání zastupitelstva obce Lichoceves1
<br> dne 22.června 2021 od 19:150F2
<br> v úřadovně Obecního úřadu
<br>
Návrh programu:
<br> 1.Schválení zprávy o inventarizaci majetku obce Lichoceves k 31.prosinci 2020;
<br> 2.Schválení účetní závěrky obce Lichoceves za rok 2020;
<br> 3.Projednání návrhu Závěrečného účtu obce Lichoceves za rok 2020 vč.Zprávy o
<br> výsledku přezkoumání hospodaření obce Lichoceves za rok 2020 odboru finanční
<br> kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje;
<br> 4.Projednání návrhu Závěrečného účtu svazku obcí Od Okoře k Vltavě za rok 2020 vč <.>
<br> Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Od Okoře k Vltavě za rok
<br> 2020 odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje;
<br> 5.Schválení účetní závěrky za rok 2020 a hospodářského výsledku příspěvkové
<br> organizace Základní škola a Mateřská škola Noutonice;
<br> 6.Projednání smluv:
<br> a) smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
<br> (právo stavby) na pozemcích ve vlastnictví obce Lichoceves s ČEZ Distribuce,a.s <.>
<br> (pozemek parc.č.22 v k.ú.Noutonice);
<br> b) smlouva na poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost mezi obcí Lichoceves a
<br> společností Wet Wipes International s.r.o.;
<br> c) pachtovní smlouva na pozemek parc.č.59/14 v k.ú.Lichoceves mezi Státním
<br> pozemkovým úřadem a obcí Lichoceves;
<br> 7.Projednání poskytnutí darů;
<br> 8.Agenda pohřebnictví:
<br> a) projednání nového Řádu veřejného pohřebiště v Noutonicích;
<br> b) projednání žádosti o uzavření smlouvy o výprose na hrobové místo č.118/a;
<br> 9.Projednání rozpočtových opatření <.>
<br>
<br>
<br> XXXX XXXXXXX v.r <.>
<br> starostka obce
<br>
Vyvěšeno na úřední desce:
<br>
<br> 14.6.2021
<br> Sejmuto z úřední desky:
<br>
<br> 1 Zasedání proběhne za protiepidemických opatření platných v den zasedá...

Načteno

edesky.cz/d/4711731

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lichoceves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz