« Najít podobné dokumenty

Obec Dolce - Rozpočtové opatření č. 1/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zobrazit schválené rozpočtové opatření č. 1/2021 
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet
po změnách
<br> Rozpočtové
opatření č <.>
<br> 1/2021
a b 1 2 3
<br>
<br> 0000
<br> 0000
<br> 4111
<br> 4112
<br> Jednoráz.přísp.ze SR,UZ 98037
<br> Příspěvek na výkon státní správy
<br> 0,00
<br> 68 100,00
<br> 12 000,00
<br> 71 200,00
<br> 12 000,00
<br> 3 100,00
<br>
Celkem rozpočtové opatření č.1/2021 15 100,00
<br>
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 4 429 300,00 4 444 400,00 15 100,00
<br>
<br>
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet
<br> po změnách
Rozpočtové
opatření č <.>
<br> 1/2021
a b 1 2 3
<br>
<br> 2212
<br> 2292
<br> 3745
<br> 6171
<br> 5021
<br> 5323
<br> 5137
<br> 5172
<br> Ostatní osobní výdaje (dohody o PP)
<br> Příspěvek na dopravní obslužnost 2021
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Programové vybavení
<br> 5 000,00
<br> 10 000,00
<br> 65 000,00
<br> 10 000,00
<br> 10 000,00
<br> 14 000,00
<br> 68 100,00
<br> 13 000,00
<br> 5 000,00
<br> 4 000,00
<br> 3 100,00
<br> 3 000,00
<br>
Celkem rozpočtové opatření č.1/2021 15 100,00
<br>
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 8 750 120,00 8 765 220,00 15 100,00
<br>
<br> Saldo rozpočtu (příjmy – výdaje) - 4 320 820,00 - 4 320 820,00 0,00
<br> Financování
<br>
Zdroje z minulých let 8115 4 320 820,00 4 320 820,00 0,00
<br> Financování celkem 4 320 820,00 4 320 820,00 0,00
<br>
<br> Rozpočtové opatření č.1/2021 nemá vliv na celkové saldo rozpočtových příjmů a výdajů <.>
<br>
<br>
<br>
Rozpočtové opatření č.1/2021
<br> Rozhodnutí starosty obce č.1/2021 ze dne 14.04.2021
<br>
<br>
<br>
Obec Dolce,č.p.100,IČO: 00574163
<br>
<br>
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> Rozpočtové opatření zpracovala: XXXXX XXXXXXXXXXX,v.r.- účetní obce
<br>
Podpis: …………………………………… <.>
<br>
<br> 14.04.2021
Rozpočtové opatření schválil dne: ………………………………….<.> XXXXXXXX XXXX,v.r.– starosta obce
<br> Podpis: ………………………………….<.>
<br>
<br>
<br>
Projednáno na veřejném zasedání dne: ……………………………
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 03.05.2021 Sejmu...

Načteno

edesky.cz/d/4710868


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz