Obec Dolce

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://obec-dolce.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dolce
Dolce 100
334 01 Dolce

Datová schránka: 3u2btwq
E-mail: dolce@obecni-urad.net

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 08. 2021 Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise pro volby do PS PČR, které se budou konat ve dnech 08.10. a 09.10.2021
25. 08. 2021 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dolce pro volby do PS PČR, které se budou konat ve dnech 08.10. a 09.10.2021
16. 08. 2021 Závěrečný účet obce Dolce za rok 2020
11. 08. 2021 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do PS PČR, které se budou konat ve dnech 08.10. a 09.10.2021
05. 08. 2021 Usnesení z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce ze dne 02. 08. 2021
26. 07. 2021 Informace o konání 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce - pondělí 02.08.2021 od 18:00 hod.
22. 07. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - MK v obci Dolce "Kanalizace a ČOV v obci Dolce - 3. etapa a 3a. etapa - MK"
25. 06. 2021 Usnesení z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce ze dne 16. 06. 2021
14. 06. 2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021
09. 06. 2021 Informace o konání 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce - středa 16.06.2021 od 19:00 hod.
08. 06. 2021 Svazek obcí PJ pro odp.hosp. - rozpočet na rok 2021
08. 06. 2021 Svazek obcí PJ pro odp.hosp. - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024
08. 06. 2021 Závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2020
04. 06. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
31. 05. 2021 Návrh Závěrečného účtu obce Dolce za rok 2020
24. 05. 2021 Oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 Územního plánu Letiny
24. 05. 2021 Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko za rok 2020
03. 05. 2021 Svazek obcí PJ pro odp.hosp. - návrh rozpočtu na rok 2021
03. 05. 2021 Svazek obcí PJ pro odp.hosp. - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2024
23. 04. 2021 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam (daň z nemovitých věcí na rok 2021)
13. 04. 2021 Dokument "ÚR - rozhodnutí o umí..." již není dostupný.
31. 03. 2021 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2020
31. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s městem Přeštice
29. 03. 2021 Nařízení SVS č.j.: SVS/2021/034299-P (ukončuje ochranná a zdolávací opatření v souvislosti s výskytem ptačí chřipky v k.ú. Bzí)
24. 03. 2021 Nařízení města Přeštice č. 1/2021 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
24. 03. 2021 Usnesení z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce ze dne 18. 03. 2021
11. 03. 2021 Informace o konání 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce - čtvrtek 18.03.2021 od 19:00 hod.
10. 03. 2021 Dokument "ÚR - oznámení zahájen..." již není dostupný.
08. 03. 2021 Oznámení Českého statistického úřadu o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
16. 02. 2021 Mimořádná veterinární opatření k výskytu nebezpečné nákazy v k. ú. Bzí
12. 01. 2021 Rozpočet obce Dolce na rok 2021
12. 01. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu obce Dolce na r. 2022 - 2023
07. 01. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o poplatku za komunální odpad
06. 01. 2021 Usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce ze dne 18. 12. 2020
04. 01. 2021 Dokument "Rozhodnutí - ČOV a ka..." již není dostupný.
17. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 5/2020
10. 12. 2020 Informace o konání 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolce - pátek 18.12.2020 od 19:00 hod.
10. 12. 2020 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu v r. 2021 - zabezpečení dopravního opatření při haváriích na vodov. a kanal.řadech a sběračích společnosti KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.
10. 12. 2020 Svazek obcí PJ pro odp.hosp. = Rozpočtové provizorium pro rok 2021
07. 12. 2020 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu při haváriích na plynárenském zařízení v roce 2021(REVIS - Praha, spol. s r.o.)
04. 12. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Dolce na r. 2022 - 2023
01. 12. 2020 Návrh rozpočtu obce Dolce na rok 2021
30. 11. 2020 Návrh rozpočtu Mikroregionu Přešticko na rok 2021
30. 11. 2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Přešticko 2021 - 2025
24. 11. 2020 Rozpočtové opatření č. 4/2020
27. 10. 2020 Oznámení ke zveřejňování dokumentů dle z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
27. 10. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
27. 10. 2020 Svazek obcí PJ pro odp.hosp. = rozpočtové opatření č. 1/2020
22. 10. 2020 Omezení úředních hodin Obecního úřadu Dolce od 12.10.2020
22. 10. 2020 Usnesení vlády ČR - vyhlášení nouzového stavu

XML