« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - 187084-2021 Oznámení zahájení společného řízení - Sanace kanalizace povodí stoky K - kú Kostelec nČL

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

187084-2021 Oznámení zahájení společného řízení VV - Sanace kanalizace povodí stoky K - kú Kostelec n Č.L..pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y
Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad
<br> Komenského nám.1619,25101 Říčany,tel.323 618 211,fax.323 618 264
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
<br> 7.9.2020
<br>
NAŠE ZN.:
<br> Č.j <.>
<br> OŽP-258613/2020-Do
<br> 187084/2021-MURI/OVÚ/00394
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> sarka.doudova@ricany.cz
<br>
<br>
DATUM: 9.6.2021
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
<br>
<br> Město Kostelec nad Černými Lesy,IČO 235474,Náměstí Smiřických č.p.53,281 63 Kostelec nad
<br> Černými Lesy
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 24.5.2021 žádost o povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami
<br> (odvádění srážkových vod) a 7.9.2020 žádost o vydání společného povolení ve společném územním a
<br> stavebním řízení,na stavbu vodního díla:
<br> Sanace kanalizace povodí stoky „K“
<br> (dále jen "stavba").Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení k nakládání s vodami a společné
<br> územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") <.>
<br> Údaje o místu a rozsahu nakládání s vodami:
<br> na místě:
<br> Název kraje Středočeský
<br> Název obce Kostelec nad Černými lesy
<br> Identifikátor katastrálního území 670162
<br> Název katastrálního území Kostelec nad Černými lesy
<br> Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí 242 v katastrálním území Kostelec
<br> nad Černými lesy
<br> Číslo hydrologického pořadí a podpořadí 1-04-06-0390-0-00
<br> Vodní tok IDVT 10179073
<br> Vodní útvar povrchových vod HSL_1640 Šembera od pramene po
<br> ústí do toku Výrovka
<br> Vodní útvar podzemních vod 43500 Velimská křída
<br>
<br> Druh odváděných vod (Č 07) 05 srážkové
<br> Druh recipientu (Č 08) 01 vodní tok
<br> Maximální povolené množství odváděných vod 1 697 l/s
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.187084/2021-MURI/OVÚ/00394 str.2
<br>
Účel nakládání s vodami:
<br> Nakládání s povrchovými vodami - jiné nakládání (§ 8 odst.1 pí...

Načteno

edesky.cz/d/4705876

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz