« Najít podobné dokumenty

Město Benešov - Stanovení přechodné úpravy provozu - Mk v Benešov, ul. Jiřího Franka, zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a pracovního místa v rámci akce "Oprava povrchu chodníků a komunikace - Benešov, ul. Jiřího Franka"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Benešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Celé znění dokumentace
Stránka 1 z 4
www.benesov-city.cz
<br> IČO: 00 231 401
<br> ČS a.s.Benešov,č.ú.: 19-0320035309/0800
<br>
<br>
<br>
MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
<br> Masarykovo náměstí 100
<br> 256 01 Benešov
<br> tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz
ID datové schránky: cb4bwan
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br> oddělení silniční správní úřad
<br> ČÍSLO JEDNACÍ MUBN/92538/2021/VÝST
<br> SPIS.ZNAČKA: VÝST/92314/2021/NOR
<br> VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXX - oprávněná úřední osoba
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: novak@benesov-city.cz
<br> DATUM: 11.06.2021
<br>
<br>
Město Benešov,IČO 002 31 401,Masarykovo náměstí 100,256 01 Benešov
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Benešov,Odbor výstavby a územního plánování,oddělení silniční správní úřad
(dále jen „správní orgán“),věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 77
odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“),na základě návrhu,který podalo
<br> Město Benešov,IČO 002 31 401,Masarykovo náměstí 100,256 01 Benešov
<br> (dále jen „navrhovatel”),po předchozím projednání s Policií ČR,Krajským ředitelstvím policie
Středočeského kraje,Územního odboru Benešov,Dopravního inspektorátu (dále jen „Policie ČR“) <,>
stanovuje podle § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a podle § 171 - § 174
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) formou
opatření obecné povahy (dále jen „OOP“) přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> na místní komunikaci v Benešově,ulici Jiřího Franka,pozemku parcel.č.1596/2,v katastrálním území
Benešov u Prahy,viz přiložená situace dopravního opatření DIO <.>
<br>
popis:
<br> Zajištění bezpečnosti a plynulosti sil...

Načteno

edesky.cz/d/4705809

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Benešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz