« Najít podobné dokumenty

Město Benešov - Pozvánka na zasedání zastupitelstva města dne 21.06.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Benešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města dne 21.06.2021
na zasedání Zastupitelstva města Benešov
svolané starostou města <,>
<br> které se koná dne 21.06.2021 od 18:00
v sále KD Karlov v Benešově
<br>
1.Zahájení,program
2.Návrhová komise
3.Ověřovatelé zápisu
4.Návrh na vzetí na vědomí zprávy o činnosti FV ZM Benešov
5.Návrh na vzetí na vědomí zprávy o činnosti KV ZM Benešov
6.Návrh na schválení závěrečného účtu města Benešov za rok 2020
7.Návrh na schválení účetní závěrky města Benešov za rok 2020
8.Návrh na schválení rozpočtového opatření č.2/2021
9.Návrh na schválení členů komise (Srdce Benešova)
10.Návrh na schválení memoranda o vzájemné spolupráci
11.Návrh na schválení postupu při oceňování věcných břemen pro technickou infrastrukturu
12.Návrh na směnu pozemků (SQH 2019 s.r.o <.>,Táborská)
13.Návrh na směnu pozemků
14.Návrh na směnu pozemků
15.Návrh na prodej pozemku (ČEZ Distribuce,a.s <.>,Táborská kasárna)
16.Návrh na prodej pozemku (Správa železnic,Černoleská)
17.Návrh na prodej pozemku (město Sedlčany,Šiberna)
18.Návrh na prodej pozemku (KARSIS s.r.o <.>,Čechova)
19.Návrh na koupi pozemků
20.Návrh na bezúplatný převod pozemku (Středočeský kraj,Villaniho)
21.Návrh na bezúplatný převod pozemků (Středočeský kraj,J.Nohy)
22.Návrh na souhlas s technickými podmínkami prodeje pozemku (Správa železnic,Rubešova)
23.Návrh na koupi Piaristické koleje a zřízení zástavního práva (Arcibiskupství pražské)
24.Návrh na poskytnutí dotace (Římskokatolická farnost Benešov)
25.Návrh na schválení postupu (řešení výstavby nového bydlení)
26.Návrh na schválení realizace projektů participativního rozpočtu města Benešov v roce 2021
27.Přestávka
28.Návrh na změny příloh ke zřizovacím listinám školských rad ZŠ Benešov
29.Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace (SK BENEŠOV ŽIJE SPORTEM z.s.)
30.Návrh na vzetí na vědomí přehledu využití sportovišť
31.Návrh na vzetí na vědomí přehledu čerpání z GF 2021
32.Návrh na dotaci z GF města (SK BENEŠOV ŽIJE SPORTEM,z.s.)
33.Návrh na dotaci z GF města (Památník v Benešově,o.p.s.)
34.Návrh na dotaci z...

Načteno

edesky.cz/d/4705808

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Benešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz