« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Návrh Závěrečného účtu Lučina – sdružení obcí za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh Závěrečného účtu Lučina – sdružení obcí za rok 2021
Lučina - sdružení obcí
<br>
<br> Chodský Újezd 71
<br> 348 15 Planá
<br> IČO: 68783213
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet
<br>
<br>
<br>
<br>
za rok 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> dle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
pravidlech
<br> územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> SDRUŽENÍ OBCÍ LUČINA
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET SDRUŽENÍ
<br> ZA ROK 2020
<br>
- 2 -
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu Lučina - sdružení obcí za rok 2020
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 včetně komentáře
<br> 2) Účelové fondy
<br> 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
<br> a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> 4) Údaje o hospodaření s majetkem
<br> 5) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2- 12 M sestavený k 31.12.2020
<br> 6) Rozvaha k 31.12.2020
<br> 7) Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020
<br> 8) Příloha k 31.12.2020
<br> 9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
<br> 10) Usnesení
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Originál závěrečného účtu je uložen v kanceláři Obce Chodský Újezd
<br> a je na požádání k nahlédnutí <.>
<br> Potvrzuji,že všechny části závěrečného účtu jsou shodné s originálem
<br> a mají platnost originálu <.>
<br>
<br>
<br> Podpisový záznam statutárního orgánu Lučina sdružení obcí: XXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> …………………………
<br>
<br>
<br>
<br> V Chodském Újezdu dne: 10.5.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> SDRUŽENÍ OBCÍ LUČINA
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET SDRUŽENÍ
<br> ZA ROK 2020
<br>
- 3 -
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020
<br>
I.Příjmy v Kč Schvál.rozpočet Uprav.rozpočet Skutečnost
<br> z toho Příspěvky členských obcí 83 800,00 82 800,00 86 336,00
<br> 6310 Příjmy z finančních operací
<br> Příjmy z úroků 100,00 100,00 43,34
<br> Přijaté nekap.příspěvky a náhrady 100,00 100,00 0,00
<br> 6409 Ostatní činnost j.n <.>
<br> Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 1 000,00 0,00
<br> 6330 Převody vlastn...

Načteno

edesky.cz/d/4705790


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz