« Najít podobné dokumenty

Obec Lichoceves - OOP uzavírka komunikace 14.6.-18.6.2021 (sil. III/2406, III/00715, III/00710 v Lichocevsi, Noutonicích a Okoři)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lichoceves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP uzavírka komunikace 14.6.-18.6.2021 (sil. III/2406, III/00715, III/00710 v Lichocevsi, Noutonicích a Okoři)
Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací
Podskalská 19
120 00 Praha 2
<br> Spis.ZN.Výst.: 65228/2021/Kou V Praze dne 4.6.2021
Č.j.: MUCE 71017/2021 OSU
vyřizuje:
tel./e-mail:
<br> XXXXX XXXXX,kancelář č.dv.XXX
XXX XXX 220 / karla.koupa@mestocernosice.cz
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy č.131/2021
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Černošice,OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací,(dále jen "správní
orgán") příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na
základě návrhu,který podal
<br> PEDASTA dopravní stavby,s.r.o <.>,IČO:01717243,8.května 19/5,410 02 Lovosice <,>
<br> zastoupené na základě plné moci
<br> ADSUM spol.s r.o <.>,IČO 45144991,Havlíčkova 923,273 51 Unhošť
<br> po projednání s Policií České republiky,Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje <,>
Dopravní inspektorát Praha venkov – ZÁPAD dne 26.5.2021 č.j.KRPS-123034-1/ČJ-2021-
011606-Kl a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje dne 28.5.2021 zn <.>
4226/21/KSUS/KLT/REZ <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,opatřením obecné
povahy přechodnou úpravu provozu na sil.III/2406,III/00715,III/00710 v Lichocevsi-
Noutonicích a Okoři a v souladu s § 61 odst.3 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Přechodná úprava bude provedena dle předloženého schváleného dopravně inženýrského
opatření vypracovaného firmou ADSUM spol.s r.o.č.zakázky DIO-50-5/2021-II,které je
nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Dopravní značení bude osazeno :
<br> V termínu: od 14.6.2021 7:00hod.do 18.6.2021 20:00hod <.>
<br> Z důvodů : uzavírka silnice č.III/2406
<br> V úseku: v místě železničního přejezdu č.P2253 (km staničení cca 2,587-2,600)
<br> Podmínky pro provedení pře...

Načteno

edesky.cz/d/4705731

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lichoceves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz