« Najít podobné dokumenty

Obec Lichoceves - mapa uzavírky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lichoceves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mapa uzavírky
Objednatel (stavebník):
<br> Investor:
<br> tel.: 777 690 025,e-mail: gregor@adsum.cz
<br> Vypracoval:
<br> Èíslo zakázky:DIO-50-5/2021-II
<br> Datum:
<br> Stupeò:
<br> Mìøítko:
<br> Poèet formátù:
<br> Èíslo pøílohy:
<br> P2253 - 14.-18.6.2021
<br> RDS
<br> -
<br> A4
<br> XXXXXX XXXXXX
<br> Stavba:
<br> Objekt:
<br> OPRAVA
ŽELEZNIÈNÍHO PØEJEZDU
<br> P2253
<br> Dopravnì inženýrské opatøení - DIO
Úplná uzavírka sil.è.III/2406
<br> u obce Noutonice
<br> ADSUM spol.s r.o <.>
Havlíčkova 923,273 51 Unhošť
<br> provozovna: Lidická 7,273 51 unhošť
tel./fax: +420 312 698 482 mobil: +420 777 690 022
<br> e-mail: adsum@adsum.cz http://www.adsum.cz
<br> IČ: 451 44 991,DIČ: CZ 451 44 991,KB Kladno,č.ú.807741141/0100
Společnost vedená od 21.února 1992 u Městského soudu v Praze,spisová značka C7462
<br> Paré:
<br> Zodpovìdný projektant,kontrola:
<br> XXXXXX XXXXXX
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM
<br> CEIAC DO OS PA RÁ AVK NS ÍV HA OR O ZNM AO ÈK ES NE ÍÈ
<br> PEDASTA dopravní stavby s.r.o <.>
Zelená 2179/13,412 01 Litomìøice
<br> SPRÁVA ŽELEZNIC s.o <.>
Dláždìná 1003/7,110 00 Praha 1
<br>
<br> 2406
<br> 00710
<br> 00710
<br> 00710
<br> 00715
<br> 00715
<br> 00715
<br> 2406
<br> DETAIL 1 <.>
<br> DETAIL 2 <.>
<br> DETAIL 3 <.>
<br> UZAVÍRKA ŽEL.PØEJEZDU P2253 - 14.-18.6.2021
CELKOVÁ SITUACE
<br> DETAIL KØIŽOVATEK S DZ
<br> ÈSN EN ISO 9001:2001
<br> DETAIL 1 <.>
<br> DETAIL 2 <.>
<br> E12
<br> M
IM
<br> O
VO
<br> ZID
EL
<br> STAVB
Y
<br> B
1
<br> Z2
<br> E1
2
<br> M
IM
<br> O
VO
<br> ZI
D
<br> EL
ST
<br> AV
B
<br> Y
<br> B
1
<br> Z2
<br> Is
11
<br> a
<br> 1
<br> Is11a2
<br> Ip
10
<br> b
<br> Ip10b
<br> Ip
10
<br> a
<br> E1
3
<br> ŽE
LE
<br> ZN
IÈ
<br> NÍ
PØ
<br> EJ
EZ
<br> D
UZ
<br> AV
ØE
<br> N
<br> Is1
1c
<br> Is11c
<br> Is11
c
<br> P
7
<br> P8
<br> Is11a 1.Is11a 2 <.>
<br> ŽEL.PØEJEZD
NOUTONICE-OKOØ
<br> UZAVØEN
<br> ŽEL.PØEJEZD
NOUTONICE-OKOØ
<br> UZAVØEN
<br> 2406
2406
<br> 00715
<br> 00715
<br> 00715
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/4705730


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lichoceves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz