« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - TSK KÚK 2021, oprava termínů podzimního úklidu PKD-79671/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

TSK KÚK 2021, oprava termínů podzimního úklidu PKD-79671/2021
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor pozemních komunikací a drah
<br> Oddělení si lničního správního úřadu
<br> +NINQYQH7N8OB+!
MHMPXPG6M7NA
<br>
<br>
<br>
<br> TSK hl.m.Prahy,a.s <.>
1400 – odd.oblastní správy JIH
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXX XXXXX,Ing <.>
<br> Č.j.: 236004397
<br> MHMP-810526/2021/O4/Ku Počet listů/příloh: 1/3
<br> Spis.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 766247/2021PKD 8.6.2021
<br>
<br>
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro dočasný zákaz
<br> zastavení silničních vozidel a výzva k uplatnění
<br> námitek
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako silniční správní úřad příslušný podle ust <.>
§ 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o pozemních komunikacích“) a jako správní orgán podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
(dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě žádosti Technické správy komunikací hl.m.Prahy,a.s.<,>
se sídlem Řásnovka 770/8,110 00 Praha 1,č.j.TSK/20996/21-2140/Sv ze dne 27.05.2021 a po projednání
s dotčeným orgánem Policie ČR č.j.KRPA 51006-1/ČJ-2021-0000DŽ ze dne 25.02.2021 (odsouhlasena
změna termínu dne 07.06.2021) podle § 77 odst.3 zákona o silničním provozu,předkládá v souladu s ust <.>
§ 19a zákona o pozemních komunikacích
<br> návrh opatření obecné povahy pro
dočasný zákaz zastavení silničních vozidel
<br> na místní komunikaci I.třídy:
<br> Na Strži (v úseku od Antala Staška – Olbrachtova ve směru do centra) v termínu 18.10.2021
<br> Novodvorská (v úseku Zálesí – Vrbova) v termínu 05.11.2021
<br> Novodvorská (v úseku Vrbova – Zálesí) v termínu 08....

Načteno

edesky.cz/d/4705661

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz