« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - EIA - Závěr zjišťovací řízení k záměru „Obchvat obce Ořech – silnice III. třídy“ v k. ú. Ořech, Zbuzany a Řeporyje, kód STC2350 SE4-79670/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

EIA - Závěr zjišťovací řízení k záměru „Obchvat obce Ořech – silnice III. třídy“ v k. ú. Ořech, Zbuzany a Řeporyje, kód STC2350 SE4-79670/2021
Informace
<br>
<br>
<br> Ve smyslu § 16 odst.2 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na
<br> životní prostředí,v platném znění,hlavní město Praha jako dotčený
<br> územní samosprávný celek zveřejňuje informaci o závěru zjišťovacího
<br> řízení k záměru
<br> „Obchvat obce Ořech – silnice III.třídy“
<br>
v k.ú.Ořech,Zbuzany a Řeporyje
<br>
<br> Do závěru zjišťovacího řízení i do dokumentace lze nahlédnout v
<br> Informačním systému EIA http://www.cenia.cz/EIA,kód záměru STC2350 <.>
<br>
<br> Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný správní orgán rozhodl
<br> podle § 7 odst.6 zákona,že záměr „Obchvat obce Ořech – silnice III.třídy“
<br> nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle
<br> zákona <.>
<br>
<br>
V Praze dne 8.6.2021
<br>
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> náměstek primátora hl.m.Prahy pro oblast životního prostředí,infrastruktury <,>
<br> technické vybavenosti a bezpečnosti

Načteno

edesky.cz/d/4705660


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz