« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Záměr pronajmout část komunikace v ulici Platnéřská 90/13, Praha 1 110 00 Staré Město, ZS - Lešení TSK-79656/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronajmout část komunikace v ulici Platnéřská 90/13, Praha 1 110 00 Staré Město, ZS - Lešení TSK-79656/2021
Hlavm mesto Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581.DIČ:CZOOOó4581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy a.s.se sídlem Řásnovka 8/770,1 10 15 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu & 36 odst.1 zákona 0 hl.rn.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> Záměr pronajmout část komunikace v ulici Platnéřská 90/13,Praha 1 110 00 Staré Město,ZS - Lešení
<br> období: od 15.07.2021 do 30.06.2021 výměra: 100 m2 účel záboru: ZS — Lešení
<br> budoucí nájemce
<br> SVJ Platnéřská 90/13,Praha 1 110 00
<br> Platnéřská 90/13,Praha 1 110 00
<br> IČO: 27418839 * Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 8,110 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXX XXXXXXX
<br> odd.OS Centrum telefon: XXXXXXXXX
<br> První den zveřejnění: 8.09.2021 Poslední den zveřejnění: 23.06.2021
<br> podpis a otisk razítka

Načteno

edesky.cz/d/4705654


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz