« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Společné povolení na stavbu "Stavební úpravy, přístavba a nástavba domu Osadní č.p. 311", ul. Dělnická 19, k.ú. Holešovice, č.parc. 852 STR-79655/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Společné povolení na stavbu "Stavební úpravy, přístavba a nástavba domu Osadní č.p. 311", ul. Dělnická 19, k.ú. Holešovice, č.parc. 852 STR-79655/2021
S íd lo : Mar i ánsk é nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviš t ě : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
<br> Tel.: Kontak tn í cen t rum: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> 1/6 e -mai l : posta@p rah a.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> --- Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XX XXXX
<br> MHMP 802260/2021 Počet listů/příloh: 3/0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 65869/2021/STR 3.6.2021
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu,jako odvolací správní orgán,příslušný
<br> podle § 81 odst.3 písm.a) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších
<br> předpisů,a § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ve věci odvolání,které podala společnost
<br> FINEP Osadní,s.r.o <.>,IČO 25188453,Osadní 324/12a,170 00 Praha 7-Holešovice <,>
<br> zastoupená advokátkou Mgr.Magdou Humplíkovou,IČO 63094576,Havlíčkova 1030/1,110
<br> 00 Praha 1-Nové Město
<br> (dále „odvolatel“) proti rozhodnutí,které k žádosti společnosti KEENLY,s.r.o <.>,IČO 26207541 <,>
<br> Máchova 838/18,120 00 Praha 2-Vinohrady,zastoupené společností Stavební projekce
<br> architekt Mašek,s.r.o <.>,IČO 26496119,Ohradní 1443/24b,140 00 Praha 4-Michle (dále
<br> „stavebník“),vydal Úřad městské části Praha 7,stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) pod č.j <.>
<br> MČ P7 321452/2020/SU/VF,sp.zn.MČ P7 121508/2019/SU/VF ze dne 20.10.2020,jehož
<br> předmětem je
<br> společné povolení pro stavbu „Stavební úpravy,přístavba a nástavba domu
<br> Osadní č.p.311“
<br> Praha,Holešovice č.p.311,Dělnická 19
<br> na pozemku parc.č.852 v katastrálním území Holešovice (dále též „stavba“ nebo „záměr“) <,>
<br> rozhodl podle § 90 odst.5 správního řádu takto:
<br> Odvolání společnosti FINEP Osadní,s.r.o <.>,se zamítá a rozhodnutí Úřadu městské části
<br> Praha 7,stavebního úřadu č.j.MČ P7 321452/2020/SU/VF,sp.zn.MČ P7 121508/2019/SU/VF
<br> ze dne 20.10.2020 se po...

Načteno

edesky.cz/d/4705653

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz