« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - United Islands of Prague_vyparkování PKD-79634/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

United Islands of Prague_vyparkování PKD-79634/2021
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1 Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1 Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422,1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor pozemních komunikací a drah Oddělení si lničního správního úřadu *MHMPXPG68OYI* MHMPXPG68OYI Ostrovy s.r.o.Slunná 541/27 162 00 Praha 6 IČ: 27232948 Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.: XXXXX XXXXXXX,Ing.Č.j.: XXXXXXXXX MHMP-XXXXXX/XXXX/OX/Kf Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 586248/2021PKD 3.6.2021 Opatření obecné povahy pro dočasný zákaz zastavení silničních vozidel Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako silniční správní úřad příslušný podle ust.§ 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a jako správní orgán podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“),v souladu s ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti adresáta ze dne 28.4.2021,oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích ze dne 12.5.2021 a projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy,Odboru služby dopravní policie č.j.KRPA 124744-1/ČJ-2021-0000DŽ ze dne 18.5.2021 vydává podle ust.§ 19a zákona o pozemních komunikacích,§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů opatření obecné povahy pro dočasný zákaz zastavení silničních vozidel a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na místních komunikacích Janáčkovo nábř.v úseku Jana Švandy ze Semčic – most Legií,Vítězná v úseku Zborovs...

Načteno

edesky.cz/d/4705652

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz