« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Šafaříkova 9, U Zvonařky 10 - stavební úpravy činžovního domu TSK-79654/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Šafaříkova 9, U Zvonařky 10 - stavební úpravy činžovního domu TSK-79654/2021
Hlavm mesto Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:C200064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy se sídlem Řásnovka 8/770,110 15 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> část komunikace: ulice Šafaříkova 9,U Zvonařky 10 — stavební úpravy činžovního domu
<br> lokalita: Praha 2 —— Vinohrady období: 23.6.2021 —— 31.3.2022 výměra: 100 m2
<br> budoucí nájemce: ARTS development s.r.o.IČ: 25571991 DIČ: CZ25571991 Sídlo: Kováků 3280/5,150 00 Praha 5
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK a.s <.>,Řásnovka 8,110 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: Ing.JiříBeinhauer,odd.1319—OS Centrum telefon: 257015868
<br> První den zveřejnění: 7.6.2021
<br> Poslední den zveřejnění: 22.6.2021
<br> Ing.J iří Beinhauer
<br> podpis (: otisk razítka
<br> ;,í
<br> x
<br> 00
<br> 1 052/1

Načteno

edesky.cz/d/4705648


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz