« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - náměstí Osvoboditelů PKD-79653/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

náměstí Osvoboditelů PKD-79653/2021
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
<br> Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 005 422 <,>
<br> 1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor pozemních komunikací a drah
<br> Oddělení si lničního správního úřadu
<br> *MHMPXPG6NR3T*
MHMPXPG6NR3T
<br>
<br>
<br>
<br>
PROZNAK Praha,s.r.o <.>
<br> Pikovická 244/17
<br> 147 00 Praha 4
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> 24.5.2021 XXXX XXXXXXXXX,Ing <.>
<br> Č.j.: 236004436
<br> MHMP-811899/2021/O4/Nj Počet listů/příloh: 1/1
<br> Spis.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 226727/2021PKD 4.6.2021
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust <.>
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
<br> komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na
<br> základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci <,>
<br> podané dne 24.05.2021,a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství
<br> Policie hl.m.Prahy – odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na
<br> pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
<br> pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> náměstí Osvoboditelů,Praha 16 - Radotín
<br>
<br> spočívající v umístění přenosného dopravního značení a zařízení a světelné signalizace na
<br> pozemní komunikaci v rozsahu dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto
<br> stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zař...

Načteno

edesky.cz/d/4705647

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz