« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1375 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování a vypořádání projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2021 OVO-79690/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1375 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování a vypořádání projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2021 OVO-79690/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 1375
ze dne 7.6.2021
<br> k úpravě rozpočtu hl.m.Prahy za účelem financování a vypořádání projektů z Operačního
programu Praha - pól růstu ČR v roce 2021
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu hl.m.Prahy dle přílohy č.1 tohoto usnesení; příjem vratek z
ukončených projektů a poskytování investičních a neinvestičních prostředků a
příspěvků realizátorům akcí ve splátkách v souladu s pravidly OPPPR
<br> 2.úpravu celkových nákladů akcí dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtová opatření dle bodu I.1.tohoto usnesení
<br> Termín: 18.6.2021
<br> 2.MHMP - FON MHMP
<br> 1.realizovat úpravu celkových nákladů akcí dle bodu I.2.tohoto usnesení
<br> Termín: 30.6.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: primátor hl.m.Prahy
Tisk: R-40516
Provede: MHMP - XXX MHMP,MHMP - FON MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.1375 ze dne 7.6.2021
<br> MHMP FON 2310249000000 Sociální podnik - Nová šance 6402 2229 00104 502 463,40
<br> MHMP FON 2310249000000 Sociální podnik - Nová šance 6402 2229 00105 502 30,00
<br> MHMP FON 2310249000000 Sociální podnik - Nová šance 6402 2229 17050 502 463,40
<br> MHMP FON 2310249000000 Sociální podnik - Nová šance 6402 2229 17985 502 30,00
<br> MHMP FON 2370335000000
<br> Setkávání kultur ve světě dětí jako šance pro svět
<br> dospělých 6402 2229 00104 402 40,00
<br> MHMP FON 2370335000000
<br> Setkávání kultur ve světě dětí jako šance pro svět
<br> dospělých 6402 2229 17050 402 40,00
<br> MHMP FON 2400379000000
<br> Odpady a předcházení jejich vzniku - praktické postupy a
<br> činnosti při realizaci závazků Krajského Plánu odpadového
<br> hospodářství hlavn...

Načteno

edesky.cz/d/4705646


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz