« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1394 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj na zmírnění OVO-79689/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1394 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj na zmírnění OVO-79689/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 1394
ze dne 7.6.2021
<br> k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer ze
státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj na zmírnění dopadů na podnikatelské
subjekty v souvislosti s pandemií COVID-19 určený pro MČ HMP a poskytnutí účelové
<br> neinvestiční dotace MČ Praha 3
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu hlavního města Prahy o 93,60 tis.Kč dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
<br> 2.poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 3 ve výši 93.600 Kč,pro jí
zřízenou příspěvkovou organizaci,dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 9.6.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: náměstek primátora XXXXX XXXXXXXX,M.A <.>
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.1394 ze dne 7.6.2021
<br> Úprava Částka
<br> rozpočtu
<br> (v tis.Kč) (v Kč)
<br> ROZ MHMP 0091643060059 4116 17039 0416 93,60 93 600,00
<br> 93,60 93 600,00
<br> Úprava Částka
<br> Městská část Číslo akce Účel / rozpočtu
<br> Název akce (v tis.Kč) (v Kč)
<br> MČ Praha 3 0091643000003
<br> Zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty
<br> v ČR spojených s vydanými usneseními vlády v
<br> souvislosti s pandemií COVID-19 - SARAP,Praha 3 6330 5347 17039 0416 93,60 93 600,00
<br> C e l k e m 93,60 93 600,00
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na poskytnutý transfer ze státního rozpočtu
<br> I.Úprava rozpočtu příjmů včetně tř.8 - financování (strana MD)
<br> Odbor ORG Název ÚZ UZPOL ORJ
<br> COVID-Ubytování - obce - Dotační titul 3170000055 - XXX
<br> C e ...

Načteno

edesky.cz/d/4705645


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz