« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1377 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem poskytnutí a vypořádání podílů spolufinancování na projekty OP PPR realizované PO HMP v roce 2021 OVO-79688/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1377 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem poskytnutí a vypořádání podílů spolufinancování na projekty OP PPR realizované PO HMP v roce 2021 OVO-79688/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 1377
ze dne 7.6.2021
<br> k úpravě rozpočtu hl.m.Prahy za účelem poskytnutí a vypořádání podílů spolufinancování na
projekty OP PPR realizované PO HMP v roce 2021
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy; vypořádání vrácených investičních a
neinvestičních příspěvků a poskytnutí nového investičního a neinvestičního
příspěvku realizátorovi akce dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> 2.úpravu celkových nákladů akce dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtová opatření dle bodu I.1.tohoto usnesení
<br> Termín: 18.6.2021
<br> 2.MHMP - FON MHMP
<br> 1.realizovat úpravu celkových nákladů akce dle bodu I.2.tohoto usnesení
<br> Termín: 30.6.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: primátor hl.m.Prahy
Tisk: R-40555
Provede: MHMP - XXX MHMP,MHMP - FON MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.1377 ze dne 7.6.2021
<br> I.Úprava rozpočtu příjmů včetně tř.8 - financování (strana MD)
<br> Gymnázium,Praha 9,Litoměřická
<br> 726 2360424000264 Rekonstrukce a modernizace laboratoře chemie 6402 2229 107 0402 0,40
<br> Gymnázium,Praha 9,Litoměřická
<br> 726 2360424000264 Rekonstrukce a modernizace laboratoře chemie 6402 2229 106 0402 4,60
<br> Akademie řemesel Praha - Střední
<br> škola technická 2540897000369
<br> Modernizace výuky automobilních oborů s ohledem na
<br> nový učební obor 39-41-L/01 Autotronik 6402 2229 107 0402 17,60
<br> Vyšší odborná škola a Střední
<br> umělecká škola Václava Hollara <,>
<br> Praha 3,Hollarovo náměstí 2 2540945000414
<br> Učebna výpočetní techniky a digitální výuka v
<br> uměleckých předmětech 6402 2229 107 0402 3,20
<br> Vyšší odborná...

Načteno

edesky.cz/d/4705644


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz