« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1402 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na podporu OVO-79687/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1402 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na podporu OVO-79687/2021
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 1402
ze dne 7.6.2021
<br> k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery ze
státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na podporu mimořádného finančního ohodnocení
<br> zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s COVID - 19 a poskytnutí účelových
neinvestičních dotací MČ HMP a PO HMP
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu hlavního města Prahy o 46.262,30 tis.Kč dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
<br> 2.navýšení neinvestičních příspěvků PO HMP ve výši 6.914.153,00 Kč a poskytnutí
účelových neinvestičních dotací MČ HMP v celkové výši 39.348.103,00 Kč dle
přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtová opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 11.6.2021
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: náměstek primátora XXXXX XXXXXXXX,M.A <.>
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.1402 ze dne 7.6.2021
<br> Úprava Částka
<br> rozpočtu
<br> (v tis.Kč) (v Kč)
<br> ROZ MHMP 0091645120059 4116 35025 0516 26 870,10 26 870 120,00
<br> ROZ MHMP 0091645120059 4116 35025 0516 4 456,70 4 456 661,00
<br> ROZ MHMP 0091645120059 4116 35025 0516 2 745,20 2 745 193,00
<br> ROZ MHMP 0091645120059 4116 35025 0516 5 276,10 5 276 129,00
<br> ZDR MHMP 0098106120058 4116 35025 0581 6 914,20 6 914 153,00
<br> 46 262,30 46 262 256,00
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol.5347
<br> Úprava Částka
<br> Odbor/Organizace Číslo akce Účel / rozpočtu
<br> Název akce ODPA UZ (v tis.Kč) (v Kč)
<br> Centrum služeb a
<br> dětský domov Charlotty
<br> Masarykové
0098106000208
<br> Podpora mimořádného finančního ohodnocení
<b...

Načteno

edesky.cz/d/4705643


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz